3 ขั้นตอนการลงโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็นสิ่งที่มือใหม่ผู้สนใจอยากทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กสมควรที่จะให้ความสนใจและเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากตัวยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นแล้ว คุณยังจะสามารถขยายฐานของลูกค้าให้กว้างขึ้นไปเรื่อย ๆ   การตลาดออนไลน์บนเฟซบุ๊กยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ในปัจจุบัน สาเหตุที่เฟซบุ๊กยังเป็นช่องทางยอดฮิตนั่นก็เพราะการมีบัญชีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากอีกทั้งฟังก์ชั่นในการใช้งานก็ยังคงเอื้อประโยชน์ในการทำการตลาดออนไลน์อยู่แม้ว่าทางเฟซบุ๊กเองจะมีการปรับลดการมองเห็นลงไปบ้างก็ตาม