ในยุคของการทำการตลาด SMEs 4.0 ผู้ประกอบการหลายท่านพยายามที่จะโฟกัสเพียงแค่จ…