เป็นอีก 1 ครั้งที่ผมรู้สึกปลาบปลื้มที่ระดับ “เถ้าแก่ใหญ่” ให้โอกาสกับ “เถ้าแก่ใหม่” นำเรื่องราวประสบการณ์ ความรู้ และแรงบันดาลใจมาแบ่งปันให้กับน้อง ๆ ครับ