การได้ศึกษาประวัติและแนวคิดของนักธุรกิจแสนล้าน นอกจากจะทำให้เราตื่นเต้นกับข…