นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงมากในยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิดที่ว่านวัตก…