ขึ้นค่าแรง 600 บาท มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร กลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอ…