Metaverse คือเทรนด์ใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงและได้รับการพัฒนาในปัจจุบัน มีบริษัทด้านไอทีระดับโลกจำนวนไม่น้อยที่เริ่มจับกระแสของ Metaverse นี้และพัฒนาแพลตฟอร์มของตนเองให้รองรับกับโลกเสมือนจริงนี้ในอนาคต ในโลก Metaverse นี้ได้รับการคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะช่วยขยายของเขตในด้านต่าง ๆ รวมถึงการทำธุรกิจของผู้ประกอบการให้ขยายมากขึ้น เชื่อมต่อคนได้ทั้งโลกอย่างไร้พรมแดน ผู้ประกอบการจึงควรเริ่มความสนใจเรียนรู้เพื่อรองรับการมาถึงของ Metaverse ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ สำหรับในบทความนี้เราจะไปเรียนรู้มุมมองที่มีต่อการมาของ Metaverse ของผู้ที่อยู่ในวงการนี้ไปด้วยกัน

จากพนักงานมนุษย์เงินเดือนสู่เจ้าของบริษัทด้านไอที

คุณนพฤทธิ์ จักขุจัน CEO บริษัทฟินน์ โซลูชั่น จำกัด คือผู้ที่จะมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการมาถึงของ Metaverse โดยในอดีตคุณนพฤทธิ์เองก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ในส่วนของการซ่อมบำรุง โดยจุดพลิกผันสู่การเข้ามาเป็นผู้ประกอบการอยู่ที่วันหนึ่งคุณนพฤทธิ์เริ่มตั้งคำถามกับตนเองว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเช่นนี้ไปตลอดหรือไม่ประกอบกับความชอบในเรื่องของ Software จึงทำให้คุณนพฤทธิ์เริ่มต้นความคิดที่จะออกมาทำธุรกิจของตนเอง

ในช่วงต้นของความคิดนี้คุณนพฤทธิ์เองจำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจรวมถึงการปรับเปลี่ยน mindset ของผู้ประกอบการขึ้นใหม่และเมื่อคิดว่าตนเองพร้อมแล้วคุณนพฤทธิ์จึงออกมาเปิดบริษัทเป็นของตนเองในชื่อ บริษัทฟินน์ โซลูชั่น จำกัด

ในระยะแรกคุณนพฤทธิ์ต้องสร้างและเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาทีมงานขึ้นมาด้วยโดยในช่วงแรกการรับงานจะเน้นไปที่การรับทำเว็บไซต์และ Mobile Application แต่เมื่อทีมงานมีความแข็งแกร่งขึ้นแล้วจึงขยายงานไปรับงานที่ยากขึ้นโดยในปัจจุบัน บริษัทฟินน์ โซลูชั่น จำกัด รับงานที่เกี่ยวกับการสร้าง Token และ Metaverse โดยคุณนพฤทธิ์มีแนวความคิดที่ว่าการทำงานที่จำเจจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่งานที่มีความท้าทายจะช่วยสร้างความกระตือรือร้นให้กับทีมงานได้ดี

Metavese กับธุรกิจ SME เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทในอนาคตอันใกล้นี้

เมื่อการมาถึงของ Metaverse ทางฟินน์ โซลูชั่นเองก็รับสร้าง Metaverse ให้กับบริษัทชั้นนำด้วยเช่นกัน โดยเป็นการจำลองว่าหากพวกเขาจะเข้าสู่ Metaverse จะเป็นอย่างไรบ้าง โดยหากให้อธิบายง่าย ๆ ก็คือ Metaverse ก็คือพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้นแล้วให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือต่าง ๆ โดยมีลักษณะเป็นเหมือนโลกคู่ขนานที่สามารถพัฒนากลายเป็นสังคมเฉพาะด้านที่รวบรวมผู้ที่ให้ความสนใจในเรื่องเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันได้และเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงโลกออนไลน์เข้าไว้ร่วมกับโลกออฟไลน์ผ่านการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AR มาใช้งาน

เครื่องมือที่น่าสนใจตัวหนึ่งเช่นแว่นตา AR เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเชื่อมต่อโลกจากที่หนึ่งเข้ากับอีกที่หนึ่งได้ อุปกรณ์นี้มีการพัฒนาไปสู่การใช้งานจริงในด้านต่าง ๆ เช่นงาน Exhibition ที่มีการจัดแสดงสินค้าหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่สถานที่จัดงานจริงหรือแม้กระทั่งนำไปพัฒนาใช้งานตามหน้างานต่าง ๆ เช่นไซด์งานก่อสร้างต่าง ๆ เป็นต้น แว่นตา AR นี้จึงเป็นอีกเครื่องมือที่สามารถนำมาทำการตลาดได้และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

Virtual shopping ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องน่าสนใจที่ผู้ประกอบการควรเริ่มต้นเรียนรู้ การทำงานก็คือเจ้าของแบรนด์เข้าไปซื้อพื้นที่ร้านค้าใน Metaverse เมื่อมีลูกค้ากดเข้าเยี่ยมชมและมีการซื้อสินค้าใน Metaverse ลูกค้าก็จะได้รับสินค้าไปส่งถึงหน้าบ้านโดยการชำระค่าสินค้าจะใช้ตัวของ Token เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าที่ต้องการ

การมาถึงของ Metaverse จะทำให้เกิดผู้สร้าง Community ต่าง ๆ ขึ้นมามากมายที่ซ้อนทับกันอยู่ภายใต้จักรวาลเดียวกันที่ชื่อว่า Metaverse

Metavese กับธุรกิจ SME  ควรเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมอย่างไร

Metavese กับธุรกิจ SME

สิ่งที่ผู้ประกอบการพึงกระทำเพื่อเตรียมตัวไปสู่เทคโนโลยี Metaverse อย่างแรกคือการเตรียมระบบหลังบ้านของตนให้พร้อมเช่นกระบวนการผลิต การสต็อกสินค้า การส่งสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะเมื่อใดที่ Metaverse พัฒนาจนผู้ประกอบการมีหน้าร้านบนนั้นได้ ออเดอร์ที่หลากหลายเข้ามาอาจเป็นอุปสรรคของผู้ที่ไม่พร้อม

นอกเหนือจากการพัฒนาระบบการทำงาน ผู้ประกอบการควรจะพัฒนาสินค้าของตนโดยการใส่ความเป็นนวัตรกรรมที่เลียนแบบได้ยาก หรือเพิ่มคุณค่าเข้าไปในส่วนของตัวสินค้าเองเพราะเมื่อใดที่ Metaverse เข้ามาและคู่แข่งเห็นว่าสินค้าที่คุณมีขายได้ก็อาจเกิดการเลียนแบบขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรคิดพัฒนาและใส่ความว้าวที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้านึกถึงแต่คุณเท่านั้นลงไปในตัวของสินค้าให้ได้

นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของ Metaverse ตามแหล่งต่าง ๆ โดยแหล่งที่มักมีการพูดถึงและส่งต่อข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องของ Metaverse มากที่สุดก็คือแพลตฟอร์มโซเชี่ยลอย่าง Twitter, Discord, หรือ Telegram โดยมักมีกลุ่มผู้ที่สนใจเข้าไปแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันในนี้เสมอ

อย่าชะล่าใจว่าเป็นเรื่องไกลตัว เพราะในปัจจุบันมีการนำส่วนหนึ่งของ Metaverse เข้ามาช่วยในเรื่องของ Brand Loyalty กันแล้ว

หากผู้ประกอบการยังคิดว่า Metaverse เป็นเรื่องที่ไกลตัว ผู้ประกอบการรายนั้นอาจกำลังประมาท เพราะในปัจจุบันมีการนำ NFT เข้ามาใช้สำหรับธุรกิจในการสร้าง Brand Loyalty ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าของแบรนด์ ดังนั้น Metaverse จะเข้าถึงผู้ประกอบการในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งรวมไปถึงการนำ Token มาใช้งานในอนาคตผ่านการใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ แอปพลิเคชั่น และ Ecosystem ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการมาถึงของ Metaverse อย่างแน่นอน