ธุรกิจแฟรนไชส์คือธุรกิจที่ดำเนินการโดยผ่านการลองผิดลองถูกจนกลายมาเป็นองค์ความรู้เฉพาะในการดำเนินธุรกิจและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้นั้นไปสู่ผู้ที่สนใจร่วมแฟรนไชส์ แต่ในขณะเดียวกันอีกแง่มุมหนึ่งของธุรกิจแฟรนไชส์ สิ่งที่จะทำให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ก็คือ “ยอดขายของธุรกิจ” หรือรายได้อันเกิดจากการขายสินค้าและบริการของธุรกิจ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์นั้น แหล่งรายได้ของแฟรนไชส์มาจาก 2 แหล่งใหญ่คือจากตัวผู้สนใจเข้าร่วมแฟรนไชส์และจากลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการของทางแฟรนไชส์ครับ แม้ภายนอกจะเห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์นั้นมีรายได้ถึง 2 ทางแต่ในวงการธุรกิจแฟรนไชส์นั้นก็มีอัตราการแข่งขันที่สูงมากเช่นกัน การจะทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณอยู่รอดได้คุณจึงต้องอาศัยช่องทางออนไลน์อย่างการทำการตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มยอดรายได้ทั้ง 2 ทางนี้และโดยเฉพาะการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่เป็นเครื่องมือหลักในการทำการตลาดออนไลน์นี้ ในวันนี้เรามีคำแนะนำเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมาฝากกันครับ

7 วิธีการทำ Content Marketing ธุรกิจแฟรนไชส์

1. กำหนดกรอบเป้าหมายของคอนเทนต์แยกตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ

อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกครับว่าแหล่งรายได้ของธุรกิจแฟรนไชส์และการเติบโตของธุรกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยและกลุ่มเป้าหมาย 2 ประการคือรายได้จากการขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและการขยายแฟรนไชส์โดยการร่วมลงทุนของแฟรนไชส์ซีซึ่งการจะทำคอนเทนต์เพื่อกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 นั้นมีวัตถุประสงค์ในการทำคอนเทนต์ที่แตกต่างกันรวมไปถึงเนื้อหาของคอนเทนต์และรูปแบบในการนำเสนอที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่คุณจะทำคอนเทนต์คุณต้องรู้ว่าคอนเทนต์นั้นสร้างขึ้นมาเพื่อกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดเพื่อที่คุณจะได้ไม่หลงประเด็นและทำคอนเทนต์ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการจะส่งคอนเทนต์ไปให้พวกเขา

2. วางแผนการทำคอนเทนต์ทุกครั้งก่อนจะลงมือทำ

เมื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้วลำดับถัดไปคือคุณต้องวางแผนในการทำคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม การวางแผนการทำคอนเทนต์มีข้อดีคือจะทำให้การสร้างคอนเทนต์ของคุณไหลลื่นรู้ว่าควรจะขยี้จุดใดจึงจะสร้างความน่าสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ และรู้ว่าคุณจะทำคอนเทนต์ออกมาในรูปแบบใด และควรจะลงไว้ในแพลตฟอร์มใดจึงจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม เพราะฉะนั้นก่อนการสร้างคอนเทนต์อย่าลืมที่จะวางแผนการทำงานก่อนเสมอ

3. คอนเทนต์ที่ดีต้องดึงจุดเด่นของสินค้าออกมาสร้างเป็นเรื่องราวที่ให้คุณค่า

หากคอนเทนต์ที่คุณสร้างนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการกระตุ้นการขาย คุณต้องสร้างคอนเทนต์โดยเชื่อมโยงเอาจุดเด่นของสินค้าของคุณออกมาให้ได้และนำมาสร้างเป็นคอนเทนต์คุณค่าที่ช่วยส่งต่อข้อมูลดีๆ ที่มีประโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายครับยิ่งหากคอนเทนต์นั้นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มลูกค้าได้โดยไม่ได้พยายามที่จะขายสินค้าหรือโฆษณามากเกินไป คอนเทนต์ของคุณก็จะยิ่งน่าสนใจและทำให้แบรนด์ธุรกิจของคุณมีโอกาสเป็นที่รู้จักมากขึ้น สิ่งนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักในการทำคอนเทนต์คุณค่าเพื่อช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่สินค้า

4. คอนเทนต์ที่ชูจุดแข็งของแบรนด์จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่แบรนด์

หากคอนเทนต์ของคุณมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการขยายแฟรนไชส์ออกไปโดยการมองหาผู้สนใจมาร่วมลงทุนไปกับแบรนด์
คอนเทนต์ที่คุณสร้างจะต้องชูจุดเด่นของแบรนด์ออกมาให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียงของแบรนด์ ระยะเวลาในการดำเนินการ รางวัลที่ทางแบรนด์เคยได้รับข้อมูลจุดแข็งเหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่สนใจมาลงทุนกับแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์

5. สร้างอารมณ์ร่วมไปกับแบรนด์โดยขยี้จุดอ่อนในเรื่องที่คนทั่วไปอยากจะเป็น

ในทำนองเดียวกับการชูจุดเด่นของแบรนด์เพื่อหาแฟรนไชส์ซีมาร่วมธุรกิจ คอนเทนต์ที่จะช่วยดึงดูดความสนใจให้มีผู้มาร่วมลงทุนได้คุณต้องขยี้ไปที่ปมปัญหาของเขาให้ละเอียดชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ หรือการบอกข้อดีต่าง ๆที่เขาจะได้รับเมื่อร่วมลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ แต่กระนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือ “อย่าพยายามยัดเยียดข้อมูลจนดูเหมือนคุณกำลังขายความฝัน” ในอีกแง่หนึ่งคุณเองก็ต้องบอกเล่าถึงความเสี่ยงที่ทางแฟรนไชส์ซีอาจพบเจอไว้ด้วยพร้อมแนวทางแก้ไขดำเนินการที่คุณได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั้นไว้แล้ว ถ้าคุณทำคอนเทนต์แบบนี้คุณจะได้ใจของผู้ที่สนใจ

6. แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อหาคนมาร่วมลงทุน แต่คุณก็สามารถสร้างคอนเทนต์คุณค่าที่มีประโยชน์ได้

คอนเทนต์คุณค่าไม่ใช่เฉพาะคอนเทนต์ที่มีเนื้อหากระตุ้นยอดการซื้อสินค้าเท่านั้น สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่ต้องการหาผู้ที่สนใจมาร่วมลงทุนคุณก็สามารถสร้างคอนเทนต์คุณค่าออกมาได้เช่นกัน โดยอาจเลี่ยงไปบอกเล่าเรื่องราวหรือให้ความรู้ในเรื่องการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ การออม การใช้ชีวิต การหารายได้เสริมแล้วตบท้ายด้วยการพูดถึงธุรกิจแฟรนไชส์ที่ไม่ระบุชื่อของธุรกิจการที่คุณส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ออกไปจะสามารถเพิ่มโอกาสให้แบรนด์ของคุณเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นได้

7. case study ของคนที่ประสบความสำเร็จคือตัวอย่างที่ทำให้คนสนใจมากที่สุด

เพราะคนเราชอบดูตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาแล้ว หากธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณมีผู้ที่ดำเนินการและประสบความสำเร็จก็อย่าลืมที่จะนำเรื่องราวความสำเร็จของพวกเขามาสร้างเป็นคอนเทนต์เพื่อเป็นตัวแทนความสำเร็จของคุณครับ การทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้มีข้อดีคือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์เป็นอย่างมากซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่กำลังลังเลอยู่ได้มั่นใจและตัดสินใจร่วมลงทุนกับทางแบรนด์ได้ในที่สุด

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการธุรกิจใดการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งมีความสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จครับ ยิ่งหากธุรกิจของคุณมีอัตราการแข่งขันในธุรกิจที่ค่อนข้างสูงอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอาจะเป็นตัวตัดสินผลสำเร็จของธุรกิจได้เลยอย่าละเลยที่จะทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีนี้นะครับ แล้วคุณจะพบความแตกต่างอย่างที่คุณคาดไม่ถึง

บริการอบรม ให้คำปรึกษา  Content Marketing ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัวContent Marketing ธุรกิจอาหารเสริม