การที่เราสร้างระบบแฟรนไชส์อาจมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากแต่มีความละเอียดและต้องใช้ความพยายามเรียบรู้และเข้าใจ เพราะแฟรนไซส์แต่ละชนิดแต่ละแบบนั้นอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน

การสร้างระบบแฟรนไชส์ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่เพียงต้องมีความเข้าใจระบบงาน มีอดทน และที่สำคัญคือ เงินทุน สิ่งสุดท้ายถ้าไม่มีก็คงต้องจบตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มทำธุรกิจกันเลย

การที่เราสร้างระบบแฟรนไชส์อาจมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากมากแต่มีความละเอียดและต้องใช้ความพยายามเรียบรู้และเข้าใจ เพราะแฟรนไซส์แต่ละชนิดแต่ละแบบนั้นอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้วระบบหลักๆแทบเหมือนกัน ดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าขั้นตอนการสร้างระบบเฟรนไซส์นั้นต้องเริ่มต้นอย่างไรดังต่อไปนี้

1.ธุรกิจที่โดนใจลูกค้า

ธุรกิจของเราต้องครองใจลูกค้าให้ได้เสียก่อน ถ้าธุรกิจเรายังไม่ใช่สำหรับลูกค้า มันก็ยังคงไม่เพียงพอที่จะดึงลูกค้าเข้ามาในร้าน การที่จะขยายสาขาแฟรนไชส์ต่อไปได้นั้นเราต้องได้ใจของลูกค้าด้วย การสร้างธุรกิจที่ได้ใจลูกค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าทำได้ถูกต้องเราก็ไม่ต้องกลัวว่าต่อไปจะพลาด อย่าให้เราต้องเสียเวลาต้องกลับมาแก้ไขปัญหาภายหลังคงไม่ใช่เรื่องสนุกเท่าไหร่

2.การสร้างร้านต้นแบบ   (Pilot Operations)

เราต้องมีธุรกิจต้นแบบที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนเสียก่อน การสร้างร้านต้นแบบที่ออกแบบนั้นจะเป็นสาธิตการทำงานของระบบให้เห็นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังเป็นการช่วยให้เกิดแนวทางการทำงานชัดเจนมากขึ้น เพราะเราได้เห็นสภาวะของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นด้านรายได้ รายรับรายจ่ายมีแนวโน้นแบบไหน มากขึ้นหรือน้อยลง เรายังได้เห็นข้อดีข้อเสียของระบบงานที่คิดค้นขึ้นได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงเรายังปรับปรุงธุรกิจให้เป็นตามความต้องการจริงๆของลูกค้า ถ้ามีการสร้างหลายสาขานั้นยิ่งช่วยให้เราเห็นความแตกต่างจาก เงื่อนไขของทำเล สภาพลูกค้า สภาพของร้าน นั้นยิ่งทำให้เกิดความเข้าใจภาพรวมทั้งหมด ถือเป็นการช่วยให้เราได้เตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวในรูปแบบอย่างดี และเราจะเห็นสาเหตุว่าทำไมสาขาในแต่ละที่ความแตกต่างกัน

3.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจแฟรนไซส์ เครื่องหมายการค้าถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของแฟรนไซส์ ดังนั้นธุรกิจของแฟรนไชส์ได้ผ่านการดำเนินงานมาได้ระยะเวลาหนึ่ง เครื่องหมายทางการค้าของแฟรนไชส์ย่อมเป็นที่คุ้นเคยและธุรกิจแฟรนไซส์มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม นั้นถือว่าได้การยอมรับในระดับหนึ่งจากลูกค้า เป็นสร้างโอกาสให้แฟรนไชส์ซีได้รับประโยชน์จากเครื่องหมายการค้าที่แข็งแรงพอ ทำให้เราได้รับการยอมรับในตลาดไปด้วย

4.สร้างความมั่นใจ

ธุรกิจเราสร้างเป็นต้นแบบนั้นมีความพร้อมในด้านการขยายสาขา โดยใช้ช่องทางการตลาดที่รองรับ ถือว่าเป็นการเรียกความสนใจจากนักลงทุนให้มาสนใจได้มากเพราะความมั่นใจนั้นจะนำมาซึ่งความไว้ใจของเรากับนักลงทุนในอนาคต

5.นำเสนอการลงทุน

เราสามารถนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้สนใจ  ในการร่วมลงทุนทางธุรกิจ ซึ่งแนวทางในการนำเสนอธุรกิจสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การออกบู๊ท การเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในงานต่างๆ และการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโลกออนไลน์ไม่ว่าเป็น ไลน์, เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ หรือ ยูทูป เป็นต้น

6.พัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ (Franchise Package)

เป็นการสร้างเงื่อนไขของการนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับนักลงทุนช่วยในการดึงดูดลูกค้า เช่นความคุ้มค่า กำไรต่อความเสี่ยงต่อการลงทุน ระยะเวลาที่ให้ในการคืนทุนพร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ต้องทำให้แฟรนไชส์ซีพอใจ ถ้าเงื่อนไขที่ดีพอก็ทำให้แฟรนไชส์ซีมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานได้จริง รวมถึงขนาดธุรกิจที่เหมาะสมและเพียงพอที่สร้างรายได้ให้มีความมั่นคงยั้งยืน

7.การสร้างคู่มือการทำงาน

คู่มือเปรียบได้ดังคัมภีร์ไบเบิ้ลของแฟรนไซส์ คู่มือที่ดีนั้นต้องมีวิธีการถ่ายทอดความรู้อย่างละเอียดและเหมาะสม ไม่ยากจนเกินไป แลคู่มือต้องมีความถูกต้องด้วย เป็นต้น คู่มือนั้นถือเป็นตัวช่วยสำหรับการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมด การจัดทำคู่มือเป็นเครื่องมือสำหรับใช้การถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในการจัดการกับธุรกิจที่ปรับเป็นระบบแฟรนไชส์ สำหรับคู่มือเฟรนไซส์ในหลายประเทศได้ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับว่า ในการทำธุรกิจแฟรนไซส์ต้องมีคู่มือประกอบด้วยทุกครั้งที่ทำสัญญา

8.การวางแผนการตลาด

การตลาดที่ดีเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้ายอมรับตราสินค้าได้อย่างดี เช่น สร้างเอกลักษณะทางธุรกิจ การสร้างกลุ่มผู้บริโภค มีการรองรับการขยายของธุรกิจเมื่อมีสาขามากขึ้น เป็นต้น การวางแผนการตลาดจะต้องรวมถึงการนำเสนอธุรกิจให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดี น่าสนใจ ผู้ที่เป็นลูกค้าประจำของเราก็อาจจะ มีโอกาสที่จะกลายมาเป็นแฟรนไชส์ซีของเราต่อไปก็ได้ในอนาคต

9.แนวทางการเลือกแฟรนไชส์ซี

ต้องมีการคัดเลือกคนที่เหมาะสมมาช่วยเราในการพัฒนางานและการขยายงาน การเลือกแฟรนไซส์ซีที่ดีนั้นต้องมี แฟรนไซส์ซีต้องมีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและยังช่วยให้เราสามารถขยายงานได้อย่างแท้จริง เมื่อเลือกคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีได้ ต่อมาเราก็สร้างระบบการอบรมและวิธีการพัฒนานักลงทุนกลายเป็นนักธุรกิจแฟรนไซส์ซีที่มีคุณสมบัติตามที่หวังไว้ได้ และเรื่องสำคัญคือเรากับแฟรนไชส์ซีต้องมีการพัฒนาองค์กรให้พัฒนาไปด้วยกันและต้องอยู่เหมือนเป็นเพื่อนร่วมทางในโลกธุรกิจแฟรนไซส์ไปด้วยกันอีกนาน

 

เจ้าของแฟรนไชส์ที่ต้องการติดต่อลงโฆษณาเพื่อขยายสาขาให้เติบโตยิ่งขึ้น ติดต่อลงโฆษณา พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษ ได้ที่นี่