คงไม่ดีแน่ ถ้าลูกค้ามายืนตรงหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะโน้มน้าวอย่างไร แจกแผ่นพับ ใบปลิว ดีวีดีแล้วลูกค้าไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ เขียนบทความ ส่งอีเมลแต่ลูกค้าไม่สนใจ หรือ ลงโฆษณา แต่ข้อความ สโลแกนไม่โดนใจลูกค้า

แทนที่สื่อและการโฆษณาจะทำให้เพิ่มยอดขายของธุรกิจตามที่คุณคาดหวัง แต่กลับต้องมากลุ้มใจ เพราะการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งคำพูด ข้อความ บทความ สโลแกน และเนื้อหา ไม่สามารถสะกิดต่อมสนใจลูกค้าได้  งบประมาณที่จัดทำสื่อ การตลาด และลงโฆษณาก็เลยเสียเปล่า  แบบนี้ ต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่าง ที่ทำให้สิ่งที่คุณสื่อสารออกไปไร้น้ำหนัก ขาดความสนใจ และไม่มีความน่าเชื่อถือ

การสื่อสารดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ฉะนั้น ก่อนที่คุณจะทุ่มงบประมาณทำการตลาดและโฆษณา ลองกลับมาคิดแนวทางการสื่อสารกับลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพดีไหมครับ เพราะบางทีสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปลูกค้าอาจไม่เข้าใจ ใช้ภาษาไม่ตรงกลุ่มลูกค้า หรือ ขาดลูกเล่นที่เหมาะสม  สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ทำยอดไม่ได้ตามเป้า

บางครั้งเพียงแค่คุณเปลี่ยนคำพูด ข้อความ บทความ สโลแกนและเนื้อหา เพียงน้อยนิด อาจส่งผลให้ขายได้มากขึ้นก็ได้นะครับ หากคุณรู้จักสื่อสารให้ตรงจุดและโดนใจ บทความนี้ผมจึงนำเสนอ 5 เคล็ดลับ สื่อสาร กับลูกค้าขั้นเทพ เพื่อเพิ่มยอดขายได้อย่างยิ่งใหญ่

5 เคล็ดลับ สื่อสารกับลูกค้าขั้นเทพ

1. ระบุลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

คุณควรระบุ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานะทางสังคมให้ชัดเจน ทำความเข้าใจว่ากลุ่มนี้มีความกังวล และความคาดหวัง อะไรบ้าง และรู้จักตัวตนของกลุ่มเป้าหมายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างถึงแก่นและเป็นรูปธรรม ว่ามีความคิด นิสัย พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ข้อจำกัดเป็นอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณจินตนาการภาพลูกค้าได้ชัดเจน จากนั้นเขียนสรุปลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายนี้ เพื่อเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้ในการสื่อสารต่อไป

2. อยู่ในประสบการณ์เดียวกับลูกค้า 

สมมุติให้คุณเป็นลูกค้ากลุ่มนั้น เข้าไปอยู่ในโลกของลูกค้า ทำความเข้าใจปัญหา และความคาดหวังให้ถ่องแท้ ใช้มุมมองความคิด นิสัย พฤติกรรมให้เหมือนกับลูกค้า และเข้าไปอยู่ในประสบการณ์เดียวกันกับลูกค้าให้มากที่สุด สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและธรรมชาติที่แท้จริงของลูกค้าได้เป็นอย่างดี หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองเป็นถ้อยคำเพื่อใช้ในการสื่อสาร

3. ใช้ภาษาของลูกค้า  

การที่คุณได้ลองเข้าไปอยู่ในมุมมองของลุกค้าจะทำให้ทราบภาษาของลุกค้าที่ใช้กันปกติ ว่าใช้อย่างไร  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะการใช้ถ้อยคำที่ให้ความรู้สึกใกล้ตัวของลูกค้ามาทำสื่อ หรือโฆษณานั้นจะทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจได้ง่าย สามารถสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกถึงกันได้ง่าย สามารถย่นระยะห่างระหว่างคุณกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจข้อดีของสินค้าว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว

4. จัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ  

เรียบเรียงถ้อยคำให้ลูกค้าทราบข้อดีหรือประโยชน์ของสินค้าอย่างเห็นภาพชัดเจน สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ และการใช้ชีวิตของลูกค้ามากที่สุด โดยใช้ถ้อยคำที่โดนใจ ถ้อยคำที่ลูกค้าใช้ประจำ ถ้อยคำที่สื่อถึงความใกล้ชิด ใกล้ตัวลูกค้ามากที่สุด หรือ เป็นคำที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่ม เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาเป็นอย่างดี และเกิดการยอมรับได้ง่าย

5. ปรับแนวทางการตลาดและสินค้าให้สอดคล้องกับลุกค้า

เมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าถ่องแท้ และจัดทำสื่ออย่างเหมาะสมแล้ว คุณสามารถกำหนดรูปแบบการทำการตลาดเพื่อสื่อสารเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างแน่นอน และในอนาคตคุณสามารถปรับเปลี่ยนสินค้าของคุณให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วย

การสื่อสารขาดประสิทธิภาพ เพราะส่วนใหญ่คุณใช้คำพูด ข้อความ บทความ สโลแกน และเนื้อหา จากมุมมองของคุณ  ซึ่งเป็น “ถ้อยคำของผู้ขาย” ที่คุณเข้าใจ มีอารมณ์ร่วม รู้สึกใกล้ชิดอยู่คนเดียว  และขัดแย้งกับความจริงที่ว่า คนส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้อื่นให้ความสำคัญกับตัวเอง มากกว่าให้ตัวเองไปสนใจผู้อื่น

ดังนั้น การใช้สื่อ และโฆษณาจะต้องสื่อสารจากมุมมองของลูกค้า กล่าวคือ ต้องเป็น “ถ้อยคำของผู้ซื้อ”  เท่านั้น ถึงจะเป็นการสื่อสารที่น่าสนใจ สร้างความรู้สึกร่วม ทรงพลัง และดึงดูดลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ

เห็นไหมล่ะครับ แค่คุณเปลี่ยนคำพูด ข้อความ บทความ สโลแกน และเนื้อหาเพียงเล็กน้อยจาก “ถ้อยคำของผู้ขาย” เป็น “ถ้อยคำของผู้ซื้อ” เท่านี้การสื่อสารของคุณก็มีประสิทธิภาพ และสามารถดันยอดขายของธุรกิจคุณให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแล้วล่ะครับ