จังหวัดแพร่ จังหวัดเล็ก ๆ จังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน แพร่เป็นจังหวัดที่มักถูกมองข้ามด้วยความที่ไม่ได้เป็นจังหวัดศูนย์กลางของภูมิภาค และไม่ได้มีสิ่งดึงดูดใจมากเท่ากับหลาย ๆ จังหวัด ในสายตาของคนภายนอกจังหวัดแพร่จึงกลายเป็นเพียงแค่ทางผ่านไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ที่ใหญ่กว่าเท่านั้น

แต่หารู้ไม่ว่าการที่ถูกมองข้ามจากภายนอกทำให้จังหวัดแพร่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน และเก็บซ่อนโอกาสในทางธุรกิจไว้อีกมาก เพื่อรอใครสักคนเข้ามาค้นพบ จังหวัดแพร่มีความน่าสนใจอย่างไร และมีโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาดูไปพร้อม ๆ กันครับ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจังหวัดแพร่

แพร่เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยมีพื้นที่ประมาณ 6,500 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์และสุโขทัย จากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาตร์จึงทำให้จังหวัดแพร่ได้รับการขนานนามว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ทางภาคเหนือตอนบนหรือเรียกว่า “ประตูสู่ล้านนา

แพร่เป็นจังหวัดที่มีประชากรทั้งสิ้น 445,000 คน มีความหนาแน่นประชากรอยู่ที่ 65.07 คน/ตารางกิโลเมตร และจัดเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกจังหวัดหนึ่งเพราะมีพื้นที่ป่าไม้กว่า 60 % ของพื้นที่จังหวัดทั้งหมด

5 ธุรกิจน่าลงทุนในจังหวัดแพร่

        1. เกษตรกรรม พื้นที่สำคัญในการปลูกพืชไร่และพืชเศรษฐกิจ

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เอื้อต่อการปลูกพืชไร่และพืชเศรษฐกิจจำพวก ยาสูบ ฝ้าย อ้อยโรงงาน และยังรวมถึงถั่วลิสงและถั่วเขียว อาชีพเกษตรกรรมยังคงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ลำดับต้น ๆ ของจังหวัดแพร่เอง ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถปรับปรุงรูปแบบในการทำการเกษตรให้ตรงกับรูปแบบที่ตนเองต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรเพื่อส่งวัตถุดิบให้โรงงานหรือเป็นการเกษตรครบวงจร สินค้าทางการเกษตรของจังหวัดแพร่ยังได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการของตลาด

        2. เสื้อหม้อฮ่อม ของดีประจำจังหวัดแพร่

เสื้อหม้อฮ่อมกับจังหวัดแพร่ 2 สิ่งที่อยู่คู่กันเสมอเมื่อเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะต้องนึกถึงสิ่งหนึ่งตามมา ปัจจุบันธุรกิจเสื้อหม้อฮ่อมได้ถูกพัฒนาทั้งดีไซน์และรูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นไปจากรูปแบบเก่า และมีการดัดแปลงไปเป็นเสื้อผ้าในดีไซน์เก๋ไก๋ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนกุด ชุดกระโปรง การพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้ช่วยยกระดับผ้าพื้นเมืองของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น หากคุณเป็นนักลงทุนที่สนใจการลงทุนเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และมีไอเดียและความพร้อมที่จะต่อยอดผ้าหม้อฮ่อมให้เป็นสากล ธุรกิจนี้มีความน่าสนใจอย่างมากซึ่งนอกจากคุณจะสามารถส่งขายในตลาดภายในประเทศคุณก็ยังส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เช่นกัน ยิ่งยุคปัจจุบันสามารถใช้ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ เข้ามาช่วยให้สามารถสินค้าเป็นที่รู้จักกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

        3. เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก แหล่งไม้สักที่ดีที่สุดในประเทศ

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งไม้สักที่ดีที่สุดในประเทศ แม้ปัจจุบันทางหน่วยงานรัฐบาลจะจำกัดและควบคุมการแปรรูปไม้สักก็ตาม เฟอร์นิเจอร์ไม้สักยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบเสมอ และยิ่งหากไม้สักนั้นเป็นไม้ที่มาจากจังหวัดแพร่ ราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย นักลงทุนที่สนใจจะต้องทำการขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองเพื่อการค้าเสียก่อน จึงจะทำการลงทุนได้

อนึ่งเฟอร์นิเจอร์จากไม้ของจังหวัดแพร่ไม่ได้ขึ้นชื่อเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเท่านั้น เพราะไม้ชนิดอื่นก็ได้รับความนิยมจากคุณภาพและฝีมือของช่างเฟอร์นิเจอร์เช่นกัน

        4. ธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์

ด้วยทำเลที่ตั้งจึงทำให้แพร่ถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่ล้านนา นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากทำเลที่ตั้งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งและโลจิสติกส์ไปยังจังหวัดสำคัญ ๆของภาคเหนือ อย่างเชียงใหม่และเชียงรายได้ หรืออาจจะเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าจากทางภาคเหนือไปยังภาคอื่น ๆ ได้เช่นกัน ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งก็คือ แพร่เป็นจังหวัดที่มีระบบการขนส่งทางบกผ่านครบทุกระบบ จึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจหากคุณคิดจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งครับ

        5. ธุรกิจท่องเที่ยว อีกหนึ่งธุรกิจทำเงินประจำจังหวัด

แม้ว่าแพร่จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ และถูกมองว่าเป็นเพียงจังหวัดทางผ่านเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นทุกปี เนื่องด้วยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด การท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแพร่ที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ

-การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ : แพร่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเคียงคู่กับ       อาณาจักรล้านนา แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จึงมีอยู่มากมายกระจายไปทั่วจังหวัดไม่ว่าจะ        เป็นคุ้มเจ้าเมือง หรือวัดวาอารามต่าง ๆ ที่สวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเหมาะสม        สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและสนใจประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี

-การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ด้วยความที่ถูกมองข้ามจึงทำให้จังหวัดแพร่ได้รับผลกระทบจากโลก     ภายนอกน้อยมาก จึงเป็นผลดีในแง่ที่ว่าวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ ยังถูกอนุรักษ์เอาไว้  ได้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ขนบประเพณี  เก่า ๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจของชุมชนจึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง รูปแบบที่น่าสนใจเช่นการ        ทำให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้หรือทำโฮมสเตย์ที่อิงไปกับวิถีชุมชน

– การท่องเที่ยวเชิงเกษตร : เป็นอีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน   นักท่องเที่ยวหลายรายเลือกการท่องเที่ยวแนวนี้เพื่อการพักผ่อนและสัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติและ  อากาศบริสุทธิ์ ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถทำเป็นรูปแบบของโฮมสเตย์และจัดกิจกรรมที่น่าสนใจใน  ด้านการเกษตรก็สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน

-การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : เพราะความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ทำให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้รับความ   สนใจจากนักท่องเที่ยวผู้รักการผจญภัยเป็นอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ได้รับความนิยมมักมี      กิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการดูนก การส่องสัตว์ หรือการสำรวจพันธุ์ไม้ต่าง ๆ จึงเป็นอีกหนึ่ง การท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนเช่นกัน

แม้จังหวัดแพร่อาจถูกรู้จักในแง่ของจังหวัดทางผ่าน แต่เสน่ห์ที่แอบซ่อนอยู่ก็น่าดึงดูดใจนักลงทุนเป็นอย่างมาก และเพราะความที่ยังไม่ค่อยมีนักลงทุนเข้ามาลงทุน ดังนั้นโอกาสในการลงทุนจึงยังเปิดกว้างและรอรับนักลงทุนจากทั่วสารทิศอยู่ หากคุณเป็นนักลงทุนที่ชอบมองหาโอกาส จังหวัดแพร่ก็เป็นจังหวัดที่คุณควรเข้าไปค้นหาโอกาสเพื่อตัวเองครับ