คุณวิกรม กรมดิษฐ์ นักธุรกิจ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร (CEO)  บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชัน     และเป็นนักเขียน ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้ประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง หนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง คือ มองโลกแบบวิกรม ซึ่งนำเสนอเรื่องราวธุรกิจ การค้า การลงทุน ปรัชญา หนทางแห่งประสบการณ์ และการต่อสู้ปัญหา

ด้วยประสบการณ์ทำธุรกิจยาวนาน ได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก และใช้ชีวิตเรียบง่าย  คุณวิกรมได้ค้นพบความจริงหลายประการที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และทำธุรกิจได้ จึงเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติ

และบทความนี้ผมขออนุญาตนำคำแนะนำทางด้านการสร้างธุรกิจของคุณวิกรม กรมดิษฐ์  มาเสนอ เพื่อเป็นแนวทางให้เถ้าแก่ใหม่ได้ปฏิบัติกัน ซึ่งคุณวิกรม กรมดิษฐ์  ได้แนะนำเคล็ดลับการประสบความสำเร็จด้วยการทำธุรกิจตั้งแต่อายุยังน้อย ไว้ดังนี้ครับ

  1. รู้ว่าตัวเองต้องการเป็นอะไรให้เร็วที่สุด

ทุกคนมีเส้นทางของตัวเอง การรู้จักตัวเองจะทำให้สามารถเดินบนเส้นทางนั้นอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นหาสิ่งที่ตนเองชอบ ถนัด หรือ รักให้เจอเร็วที่สุด และตั้งเป้าหมายเพื่อบรรลุสิ่งนั้นทันที

  1. เรียนรู้เฉพาะทางนั้นให้รู้ลึก รู้จริง

การศึกษาเป็นการลงทุนที่ดี ดังนั้นการเลือกเรียนในสาขาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้เรียนอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกเหนื่อย เบื่อ เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา และสามารถทำสิ่งนั้นได้ดีเยี่ยม เต็มประสิทธิภาพ

  1. ท่องเที่ยวหาประสบการณ์

การท่องเที่ยวทำให้ชีวิตหลุดจากความเคยชินเดิม ๆ  ต้องออกไปพบปะผู้คน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เข้าใจวัฒนธรรม และความคิดอันหลากหลาย เพื่อเปิดโลกทัศน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งจะมองเห็นโอกาสมากขึ้น

ระหว่างเดินทางทำให้เกิดประสบการณ์ตรง เจอปัญหาอุปสรรค ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ และหาวิธีแก้ไขสิ่งเหล่านั้นให้ได้

  1. มีแรงปรารถนาแรงกล้า

เมื่อพบกับความลำบาก มันง่ายที่จะยอมแพ้ หมดความพยายาม ละทิ้งความฝัน แต่เป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุด วิธีการเผชิญหน้ากับความผิดหวังอันเลวร้าย ต้องมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าที่มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมาย

  1. วางแผนว่าต้องทำอย่างไร

การทำธุรกิจจะต้องมีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปตามต้องการทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวให้ชัดเจน แล้วลงมือทำตามแผนงานอย่างเคร่งครัด

  1. ทำงานหนักตามที่ได้วางแผนไว้

ในช่วงแรกของการทำธุรกิจ ใช้เวลาทำงานมาก ได้เงินน้อย แต่ต้องทำงานหนักตามแผนต่อไปจนประสบความสำเร็จ เคล็ดลับด้านการทำงานที่ดีที่สุดคือ ยิ่งทำงานหนัก ยิ่งประสบความสำเร็จ ดังนั้นเมื่อรู้ว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร ต้องลงมือทำอย่างจริงจังขยัน อดทน หมั่นเพียร จนเกิดเป็นทักษะของชีวิต

  1. ซื่อสัตย์ วินัย มุ่งมั่น

กว่าจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย อาจจะไม่ได้ดั่งใจหวัง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ต้องทำงานต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยสูง และมุ่งมั่นตลอดเวลา

  1. ยึดมั่นเป้าหมาย

เมื่อล้มเหลวก็เริ่มต้นใหม่ โดยยึดมั่นในความฝันให้หนักแน่น ไม่ว่าฝันนั้นจะยากเย็นขนาดไหนก็แล้วแต่

  1. รู้จักจัดการกับความผิดพลาด

ความสำเร็จเกิดจากความล้มเหลว  ความสุขที่น่ารื่นรมย์ เกิดจากความทุกข์ยากลำบาก ต้องฝันให้ไกลไปให้ถึง ฝ่าฟันปัญหาไปให้ได้ อย่าเสียกำลังใจ พยายามหาทางออกของปัญหาให้หลากหลาย รู้จักปรับตัวให้ทันสถานการณ์

  1. จิตใจเข้มแข็ง และมีความสุข

                ความผิดหวัง การถดถอย  และปัญหาต่าง ๆ ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น จงยึดมั่นในความฝัน เพียรพยายาม ทำความฝันให้เป็นจริง รู้ลึก รู้จริง อดทน ตั้งใจ ฝ่าฟันอุปสรรค ความกดดันไปให้ถึงจุดหมาย ความเข้มแข็งของจิตใจ คือพลังพิเศษที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข

เมื่อรู้ว่าตัวเองอยากทำธุรกิจอะไร มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จ เพื่อชีวิตที่เหลืออยู่จะได้ทำงานอย่างมีความสุข เพราะได้ทำงานที่รัก และได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ สิ่งเหล่านี้แหละครับคือเคล็ดลับของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ที่คุณวิกรม กรมดิษฐ์ แนะนำ เถ้าแก่ใหม่ลองนำไปปรับใช้ดูครับ