รีวิวเปิดร้าน 7-11 ลงทุนเท่าไหร่ ต้องทำอะไรบ้าง

29 ปี กับโอกาสที่คนไทยร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นับตั้งแต่ปี 2534 ซีพี ออลล์เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทและบุคคลภายนอกที่ต้องการความมั่นคงทางธุรกิจ ได้มีโอกาสในการเป็นผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปัจจุบันมีร้านสโตร์บิสิเนสพาร์ทเนอร์ จำนวนกว่า 6,500 สาขา จากจำนวนร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั้งหมดกว่า 11,700 สาขา ซีพี ออลล์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการทำธุรกิจ ที่มั่นคงด้วยการเป็น สโตร์พาร์ทเนอร์ หรือผู้ร่วมธุรกิจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการดำเนินงาน นำนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บริการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว มีคุณภาพ คอยให้คำปรึกษาการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้อย่างแท้จริง

อยากลงทุนทำธุรกิจ 7-Eleven แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ทาง 7-ELEVEN มีให้บริการ

 • เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อม ให้คำปรึกษา หากยังไม่มั่นใจว่าจะเริ่มทำธุรกิจร้าน 7-ELEVEN อย่างไรดี เรามีทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา
 • ไม่มีทำเลเปิดร้านให้เราช่วยหาให้ หากท่านไม่มีทำเลสำหรับการเปิดร้าน 7-Eleven สามารถให้เราช่วยคัดสรรค์พื้นที่ดีๆใหท่านได้
 • เราช่วยวางแผนงานการตลาดและส่งเสริมการขาย ไม่ต้องปวดหัวกับเรืองการตลาดและโปรโมชั่นเพราะเรามี ทีมงานที่จะคอยเข้าไปช่วยวางแพลนให้กับร้านของท่าน
 • เรามีระบบการจัดการสินค้าที่ทันสมัย ระบบการจัดการที่สะดวกสบายสำหรับร้าน 7-ELEVEN จะมาช่วยทำให้ท่านสามารถจัดการกับสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

เปิด 7-11 ดีไหม  ลองมาฟังจากผู้ร่วมธุรกิจตัวจริง

คุณบุญมี – คุณสาธิต บุญยิ่งสถิตย์

อดีตเจ้าของกิจการโชห่วยผันตัวมาทำธุรกิจ ร้าน 7-ELEVEN รายแรก ผมลงทุนธุรกิจ 7-Eleven เป็นรายแรก ตอนนี้ทำมากว่า 25 ปีเพราะบริษัทมีระบบการจัดการที่ดี และพร้อมให้ความช่วยเหลือเราตลอดรวมถึงยังเป็นมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออีกด้วย

ครอบครัวตรีคุณประภา

“ ครอบครัว Store Partner ที่บริหารร้าน 7-Eleven มากกว่า 22 ปี กับเส้นทางที่พร้อมเดินไปด้วยกัน ”

ศยามล วิมลสมบัติ

“ จากวันแรกจนถึงวันนี้..กว่า 18 ปี นี่ไม่ใช่แค่โอกาสทางธุรกิจ แต่เป็นโอกาสให้ครอบครัวของเรา มีอาชีพที่มั่นคง.. ”

การเป็น Store Business Partner เปิดร้าน 7-eleven ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีความพร้อมด้านการลงทุน
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
 • มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร
 • มีเวลาบริหารร้าน
 • สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
 • พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินธุรกิจ

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

ขั้นตอนสู่การเป็น Store business partner

 • เข้าฟังสัมมนาการลงทุน
 • เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
 • เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
 • เริ่มบริหารร้าน Store Business Partner

เปิด 7-11  ลงทุนเท่าไหร่ การเข้าร่วมลงทุน ผู้ได้รับสิทธิการบริหาร(Store Partner)

**ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี

โครงการสินเชื่อ Store business partner เปิด 7-11

 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ Store business partner TYPE 1 วงเงินกู้ ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลา
  สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
 • โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษ Store business partner TYPE 2 วงเงินกู้ ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลา
  สูงสุดไม่เกิน 8 ปี

ระยะเวลาการทำสัญญา

 • Type 1 : ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี
 • Type 2: ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

ข้อมูลอ้างอิง  https://www.cpall.co.th/store-business-partner/be-partner-how-to-be-sbp