ธกส.โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 13,566 ครัวเรือน 78 ล้านบาท

11 ม.ค. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โอนเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 อีกกว่า 78 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 13,566 ครัวเรือน

วันที่ 11 ม.ค. 2566 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2565 และมติคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2565 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 2565

ทั้งนี้ ประกอบไปด้วย โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการไร่ละพัน) เป็นเงินกว่า 53,620.83 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 4.65 ล้านครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 1-12 เป็นจำนวนเงินกว่า 7,803.56 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 2.72 ล้านครัวเรือน

ขณะที่ ธ.ก.ส. ได้ทำการโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 แก่เกษตรกรอีกกว่า 13,566 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 78.56 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 (โครงการ ไร่ละพัน) ครั้งที่ 6 เป็นเงินกว่า 71.38 ล้านบาท ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 10,103 ครัวเรือน และโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2565/66 งวดที่ 13 และงวดที่ 1-12 (เพิ่มเติม) เป็นเงินกว่า 7.18 ล้านบาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 3,463 ครัวเรือน

ตรวจสอบการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ที่แอปพลิเคชัน A-Mobile

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส.ทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรที่มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02-555-0555.

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด