ประวัติและธุรกิจของคุณเด่น เด่นพิพัฒน์ ใจตรง ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ AIRPORTELs ผู้ให้บริการขนส่งกระเป๋า

 

คุณเด่นพิพัฒน์ ใจตรง มีความคิดริเริ่มทำธุรกิจตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มัธยมปลาย จากความชอบด้านคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์คและมีโอกาสไปช่วยครูซ่อมคอมพิวเตอร์และทำกราฟฟิค และได้เป็นตัวแทนครูในการติดต่อกับบริษัทภายนอกเรื่องสเปคคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ซึ่งเมื่อเข้าศึกษาต่อด้านไอทีในระดับอุดมศึกษา ก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตร Business Incubator (ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ) ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) โดยมีจุดประสงค์เสริมสร้างทักษะความรู้ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา

โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน (Fast Track) เรียนวิชาด้านธุรกิจ เช่น ซัพพลายเชน การตลาด บริหารธุรกิจ วิเคราะห์การเงิน เป็นต้น และในตอนนั้นได้จัดทำแผนธุรกิจบริษัท Crowd computing ซึ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือบริษัทที่ต้องการ Private Server ในขณะนั้นธนาคารกรุงไทย สนใจธุรกิจนี้มากถึงขั้นจะปล่อยสินเชื่อให้ แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากยังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปี 1 และมีอายุเพียง 19 ปี (ต้องอายุ 20 ปี และมีสถานะมั่นคง จึงทำธุรกรรมการเงินได้)

ต่อมาเมื่ออายุ 20 ปี คุณเด่นได้งานติดตั้งระบบ Wi-Fi ในตึก KPN ที่มีขนาดใหญ่ถึง 200 ห้อง จึงตัดสินใจตั้งบริษัทกับเพื่อน โดย บสย. (บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) เข้ามาเป็นตัวกลางในการช่วยประเมินธุรกิจและรับประกันสินเชื่อให้ เพื่อไปขอกู้ยืมกับธนาคารออมสินมาลงทุน ส่งผลให้สามารถเริ่มก่อตั้งบริษัทและรับงานได้เรื่อยมา จนกระทั่งได้งานติดตั้งระบบ DAS (ระบบจานสายอากาศแบบกระจาย distributed antenna systems) โครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G 4G ให้กับอาคารต่างๆ ทำให้ต้องตัดสินใจหยุดเรียนไว้ชั่วคราว (ปี 2 เทอม 2) เนื่องจากงานติดตั้งฯ อยู่ระหว่าง 4 ทุ่มถึงตี 5 ทำให้ไม่สามารถไปเรียนในช่วงกลางวันได้ ประกอบกับเห็นว่าขณะนั้นมีโอกาสก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจ มีฐานลูกค้าแล้ว และคิดว่าสามารถขยายให้เติบโตต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังโครงการนี้ประสบปัญหาขาดทุนหลายแสนบาท จนทำให้ต้องหยุดธุรกิจนี้ไปในที่สุด เนื่องจากปัญหาในการบริหารของคุณเด่นเอง จากการที่งานมีขนาดใหญ่มากแต่ขาดการวางแผนด้านกระแสเงินสด (cash flow) ที่ลูกค้ายังไม่จ่ายแต่ต้องลงทุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆล่วงหน้า และยังต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารด้วย ประกอบกับต้องดูแลช่างมากกว่า 10 คน ซึ่งคุณเด่นไม่สันทัดในการบริหารคนด้วย เช่น การขาดงาน ฝีมือการทำงานที่ไม่ตรงสเป็ค ทำให้ต้องเข้าไปแก้ไขเอง

หลังจากนั้น ช่วงอายุประมาณ 21-22 ปี เจอพี่คนหนึ่งทำธุรกิจ Airbnb เล่าให้ฟังว่าลูกค้าชาวต่างชาติ 9 คน ใน 10 คนที่มาเช่าบ้าน จะถามคำถามเดียวกันเสมอว่า สามารถฝากกระเป๋าได้ที่ไหน ซึ่งคุณเด่นมองเป็น Pain Point หรือจุดอ่อนของบริการ Airbnb ที่ไม่มีพนักงานประจำคอยรับฝากกระเป๋าเวลาที่ลูกค้าต้องการเช็คเอาท์ ซึ่งลูกค้าต้องการไปเที่ยวต่อก่อนขึ้นเครื่อง จึงมีความคิดจะทำธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากกระเป๋า โดยเริ่มวางล็อกเกอร์ตั้งอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าเพื่อบริการลูกค้า Airbnb

เมื่อทำไปแล้ว พบว่า แม้จะช่วยแก้ปัญหาการรับฝากกระเป๋าได้ก็จริง แต่แก้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องกลับมาเอากระเป๋าที่ล็อกเกอร์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะเดินทางไปยังสนามบินอยู่ดี จึงคิดว่าควรให้บริการขนส่งกระเป๋าไปสนามบินให้เลย จึงเริ่มต้นสำรวจความต้องการตามโรงแรมแถวประตูน้ำหลายแห่ง และพบว่าก่อนเวลาเช็คเอาท์ จะเห็นกระเป๋าวางล้นออกมา จึงแน่ใจว่าสามารถเริ่มเป็นธุรกิจได้จริง จึงไปติดต่อที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โดยทำ Leaflet จำลองใบเสนอบริการขึ้นมา เพื่อทดสอบความคิดก่อนเริ่มธุรกิจ

แม้ว่าตอนนั้นจะขายบริการนี้ไม่ได้เลย แต่ได้รับคำถามจากลูกค้ากลับมาหลายประเด็น เช่น ราคาเท่าไหร่ ถ้าส่งกระเป๋าไปสนามบินไม่ทันจะรับผิดชอบอย่างไร ไปรับที่สนามบินตรงจุดไหน จึงกลับมากำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น การกำหนดจุดนัดพบ (Meeting Point) และรับประกันให้ด้วยมูลค่า 1 แสนบาท(วางเงินตัวเอง) พร้อมกับออกแบบ Leaflet ใหม่และครั้งนี้ได้ลูกค้ามา 1 ราย

จึงถือเป็นการเริ่มต้นธุรกิจบริษัท AIRPORTELs แบบ MVP (Mininum Viable Product) คือเริ่มจากศักยภาพของเรา ใช้เวลาสั้นๆ ในการเตรียมการณ์ ไปทดสอบกับลูกค้าให้แน่ใจว่าสนใจบริการ เมื่อมั่นใจแล้ว ถึงจะออกมาเป็นบริการ และค่อยๆ ลงทุนเพิ่มเติมในภายหลัง โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อกับสนามบินหรือโรงแรมหลายๆ แห่งก่อน แล้วถึงจะเริ่มทำธุรกิจได้ เนื่องจากต้องใช้เงินทุนและระยะเวลานาน

จากวันนั้นถึงวันนี้ ธุรกิจก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยมา และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยคุณเด่นให้ความสำคัญกับการติดต่อขอผลตอบรับ (feedback) ภายหลังจากลูกค้าใช้งานไปแล้ว รวมถึงเก็บข้อมูลรีวิวของลูกค้า ว่ามีการแนะนำให้คนอื่นใช้ต่อหรือไม่ และอยากให้มีการปรับปรุงตรงไหน คุณเด่นคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และยังจะได้เรื่อง CRM ด้วย ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่า เราใส่ใจในสินค้าและบริการ และใส่ใจใน Experience ประสบการณ์ของลูกค้า

Value สำคัญของธุรกิจ AIRPORTELs คือ “การเดินทางที่ไร้สัมภาระ” ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าใช้แล้วปลอดภัย ไม่ต้องแบกกระเป๋า สามารถเวลาไปใช้ในการ Shopping รับประทานอาหาร และมีความสุขในการท่องเที่ยวในเวลาที่เหลือ และเมื่อมารับกระเป๋าที่สนามบิน กระเป๋ายังอยู่ในสภาพดีไม่มีรอย-ข่วน และเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข โดยปัจจุบัน AIRPORTELs มีจุดรับกระเป๋าทั้งที่สนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ มีรถขนส่งของตัวเอง และมีลูกค้าประมาณ 5,000 รายต่อเดือน หรือประมาณ 60,000 รายต่อปี โดยมีการลงทุนทางด้านการตลาดมีพาร์ทเนอร์เกาหลีซึ่งมีตัวแทนทำการตลาดให้ที่เกาหลีด้วย และในอนาคตจะมีการขยายไปประเทศอื่นด้วย

3 ข้อคิดสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจ

1.ต้องเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมหรือในอุตสาหกรรมนั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง

  • เกิดปัญหาขึ้นแล้ว เราคิดหาหนทาง แนวทางเข้าไปช่วยแก้ไข ซึ่งมันควรเป็นปัญหา (Pain) จริงๆ และการที่จะเข้าไปทำธุรกิจได้ จะต้อง “เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย และเกิดขึ้นกับหลายๆ คน” เพื่อที่เราจะสามารถขยายธุรกิจไปได้ในวงกว้าง
  • ปัญหายังไม่เกิด หรืออาจจะยังไม่มีปัญหา แต่เราสามารถคิดทำให้คุณภาพชีวิต พัฒนาบริการให้ดีขึ้นได้อย่างไร

2.ต้องศึกษา Customer Journey ให้ถ่องแท้ ต้องทราบพฤติกรรมลูกค้าที่ชัดเจน เพื่อจะได้ออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงจุด

  1. เริ่มต้นทำ MVP ก่อน ยังไม่ต้องลงทุนทันที เพื่อทดสอบความคิดว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันเป็นจริง มีความเป็นไปได้ มีคนมีความต้องการมากพอ แล้วก็ค่อยเริ่มขยายการลงทุนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจากคลิป https://youtu.be/TO93xQZDpEE

 

ผลงาน ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเขียนบทความสร้างรายได้รุ่นสู้โควิด 2020

กางเกงมวยไทย

คุณ Jinalyst


บริการอบรม ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์  ฝึกอบรมภายในบริษัท แบบตัวต่อตัว การทำ  Content  Marketing,การโฆษณา  Facebook,การโฆษณา  Tiktok,การตลาด  Line  OA และการทำสินค้าให้คนหาเจอบน Google

บริการดูแลระบบการตลาดออนไลน์ให้ทั้งระบบ 
คอร์สเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook Group