โครงการ สินเชื่อไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน ก้าวย่างสู่การปฏิวัติชีวิตพ่อค้าแม่ค้าไทย

การเข้าถึงสินเชื่อที่เหมาะสมและยุติธรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจรายย่อยในไทย โครงการ “สินเชื่อไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” จึงถือเป็นก้าวที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าไทยผ่านการเข้าถึงสินเชื่อที่เป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย

สินเชื่อเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจปลดหนี้มนุษย์เงินเดือน สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต สินเชื่อไทยเครดิต

รายละเอียดขอสินเชื่อ ลงทะเบียนที่นี่

การร่วมมือระหว่างสมาคมตลาดสดไทยและธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ในโครงการสินเชื่อนี้ มุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ทางการเงินและการเปิดโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในระบบของธนาคาร นายปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ในการช่วยเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้า ให้พ้นจากกับดักหนี้นอกระบบ และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเข้าถึงสินเชื่อและความรู้ทางการเงิน

ธนาคารไทยเครดิตไม่เพียงแต่มุ่งมั่นในการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรายย่อยเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบธุรกิจของพ่อค้าแม่ค้าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน นายวิญญู ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต ได้กล่าวถึงความเชื่อของธนาคารในการให้ความรู้ทางการเงินและการเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าหลุดพ้นจากวังวนการเป็นหนี้นอกระบบ

สินเชื่อและโอกาสในยุคดิจิทัล

โครงการนี้ยังรวมถึงการจัดงานมหกรรม “สินเชื่อ ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” ที่มีกิจกรรมต่างๆ เช่น เสวนา “ความรู้คือสินทรัพย์” จากมูลนิธิไทยเครดิต และโครงการตังค์โต Know-how ที่มาให้ความรู้ทางการเงินและการออม นอกจากนี้ยังมีบูธสินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า และแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ “ไมโครเพย์ อี-วอลเล็ท” (Micro Pay e-Wallet) ที่จะช่วยให้ชีวิตพ่อค้าแม่ค้าสะดวกสบายยิ่งขึ้นในโลกยุคดิจิทัล

สรุป

โครงการ “สินเชื่อ ไทยเครดิต ผลักดันตลาดสดไทยยั่งยืน” ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าให้หลุดพ้นจากหนี้สินและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ การเข้าถึงสินเชื่อและความรู้ทางการเงินเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่โอกาสและการเติบโตที่ไม่มีขีดจำกัดสำหรับพ่อค้าแม่ค้าไทยในยุคดิจิทัลนี้

อ้างอิง https://www.thansettakij.com/business/marketing/581281