สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบธนาคารออมสิน ให้กู้ 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.75%

ในยุคที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนและคนส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับความยากลำบากทางการเงิน ปัญหาหนี้นอกระบบกลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยครั้ง หนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผู้กู้เท่านั้น แต่ยังกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย ในสถานการณ์นี้ โครงการสินเชื่อออมสินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบจึงเป็นทางออกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อกู้ยืมจำนวน 50,000 บาท ที่มีอัตราดอกเบี้ยเพียง 0.75% ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก

โครงการ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน แก้หนี้นอกระบบ” จากธนาคารออมสินของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีหนี้นอกระบบธนาคาร โดยมีรายละเอียดและกรณีศึกษาตัวอย่างดังนี้:

ภาพรวมของสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบธนาคารออมสิน

 • วัตถุประสงค์: เพื่อแก้ไขหนี้ที่เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการอุปโภคบริโภค แต่ไม่สามารถใช้เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ที่มีอยู่
 • วงเงินกู้: สูงสุด 50,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนหนี้จริงและความสามารถในการชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ย: อัตราคงที่ 0.75% ต่อเดือน
 • ค่าธรรมเนียม: 100 บาทต่อสัญญา
 • ระยะเวลาการชำระหนี้: ไม่เกิน 5 ปี

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 • สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

หลักประกันเงินกู้

 • ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

วงเงินกู้

 • ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม

100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ

ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

กรณีศึกษาตัวอย่างปัญหาหนี้นอกระบบ

นางสาวสมหญิง เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เดือนละประมาณ 15,000 บาท ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ เธอได้กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวและค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก

ปัญหาที่เกิดขึ้น

นางสาวสมหญิงพบว่าตนเองไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด เนื่องจากดอกเบี้ยที่สูงทำให้ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเธอเริ่มรู้สึกถูกกดดันจากเจ้าหนี้

ทางออกด้วยสินเชื่อออมสิน

นางสาวสมหญิงตัดสินใจสมัครสินเชื่อจากธนาคารออมสิน โดยเลือกโปรแกรมกู้ยืม 50,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.75% ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับหนี้นอกระบบของเธอ

ผลลัพธ์ที่ได้

หลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ นางสาวสมหญิงสามารถใช้เงินกู้จำนวนนี้ในการชำระหนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ทำให้เธอสามารถคลายความกังวลและเริ่มต้นการวางแผนทางการเงินของตัวเองได้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวัง

แม้ว่าสินเชื่อจากธนาคารออมสินจะเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ แต่ผู้กู้ยืมควรมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณ, การชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง และการหลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินอีกในอนาคต

การเข้าถึงสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นนี้ สามารถช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบได้มีโอกาสฟื้นฟูสถานการณ์ทางการเงินของตนเองได้ และเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเดินทางกลับสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว นี่คือตัวอย่างที่ดีของการใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในชีวิตประจำวัน.


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์