สินเชื่อเคหะออมสิน โอกาสทองในการเป็นเจ้าของบ้าน ผ่อนล้านละ 3,000 บาท/เดือน (6 เดือนแรก)

ในโลกปัจจุบันที่ความต้องการที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความฝันของหลายคน ธนาคารออมสินได้นำเสนอโปรโมชันสินเชื่อเคหะที่ตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวย โปรโมชันนี้ไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การเข้าถึงบ้านหลังใฝ่ฝันเป็นไปได้ง่ายขึ้น

โปรโมชันนี้เสนออัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลาและเงื่อนไขของสินเชื่อ รวมถึงการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติของผู้กู้ที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถประเมินความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น

บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชันดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย, คุณสมบัติของผู้กู้, และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโอกาสและข้อเสนอที่น่าสนใจจากธนาคารออมสินในการเป็นเจ้าของบ้านในฝันของตนเอง

1. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขสินเชื่อเคหะออมสิน

ตารางสรุปอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย (ผู้กู้ทำประกันชีวิต)อัตราดอกเบี้ย (ผู้กู้ไม่ทำประกันชีวิต)
เดือนที่ 1 – 62.590%3.090%
เดือนที่ 7 – 12MRR – 3.805%MRR – 3.305%
ปีที่ 2 – 3MRR – 2.455%MRR – 1.955%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 0.750%MRR – 0.250%
เฉลี่ย 1 ปี2.815%3.315%
เฉลี่ย 3 ปี3.865%4.365%
EIR5.240%5.725%

หมายเหตุ: MRR ณ วันที่ 9 มกราคม 2567 เท่ากับ 6.845% ต่อปี

ตารางสรุปอัตราดอกเบี้ยสำหรับการไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance)

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย (ผู้กู้ทำประกันชีวิต)อัตราดอกเบี้ย (ผู้กู้ไม่ทำประกันชีวิต)
เดือนที่ 1 – 62.590%3.090%
เดือนที่ 7 – 12MRR – 4.205%MRR – 3.705%
ปีที่ 2 – 3MRR – 2.955%MRR – 2.455%
ปีที่ 4 เป็นต้นไปMRR – 0.750%MRR – 0.250%
เฉลี่ย 1 ปี2.615%3.115%
เฉลี่ย 3 ปี3.465%3.965%
EIR5.083%5.566%

หมายเหตุ: MRR ณ วันที่ 9 มกราคม 2567 เท่ากับ 6.845% ต่อปี

2. การสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

 • สำหรับลูกค้าที่วงเงินกู้: ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์: ไม่เกิน 5,000 บาท

3. คุณสมบัติผู้กู้

 1. อายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับอายุ:
  • ผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  • เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 2. อาชีพและรายได้:
  • ผู้กู้ต้องมีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
 3. การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น:
  • สามารถกู้ร่วมกับบุคคลอื่นได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้:
   • กู้ร่วมกับคู่สมรส, บุตร, บิดา, มารดา, หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกัน
   • กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้น ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกัน
 4. เงื่อนไขเพิ่มเติม:
  • ผู้กู้ต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

โปรดทราบว่าเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายของธนาคาร และอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากธนาคารหรือผู้ให้บริการสินเชื่อโดยตรงจึงเป็นสิ่งสำคัญครับ!

4. หลักประกัน

 • ประเภทหลักประกัน: ที่ดินเพื่อปลูกสร้าง, ที่ดินพร้อมอาคาร, ห้องชุด, หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่ธนาคารกำหนด

5. เอกสารประกอบการกู้ยืม

 • สำหรับพนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ: สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือน, บัญชีธนาคาร
 • สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ: เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

6. ระยะเวลาโปรโมชัน

 • เริ่มต้น: 16 มกราคม 2567
 • สิ้นสุด: 15 เมษายน 2567
 • จัดทำนิติกรรมสัญญา: ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

7. เงื่อนไขเพิ่มเติมสินเชื่อเคหะออมสิน

 • การทำประกันชีวิต: เพื่อประกันสินเชื่อตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • การใช้อัตราดอกเบี้ย: ตามโปรโมชันและผลิตภัณฑ์/บริการอื่นของธนาคาร

ธนาคารออมสินได้เสนอโปรโมชันสินเชื่อเคหะที่น่าสนใจ มีจุดเด่นที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำในช่วง 6 เดือนแรกและอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR) ที่แข่งขันได้ โดยมีการสนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้สูง คุณสมบัติของผู้กู้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถประเมินความเป็นไปได้ในการขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โปรโมชันนี้เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านได้มีทางเลือกที่ดีในการจัดการทางการเงินสำหรับบ้านหลังใฝ่ฝันของพวกเขา


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์