สินเชื่อส่วนบุคคล KKP สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องค้ำ รับเงินทันที ภายใน 1 วัน

สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน ผ่อนสบาย ดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไวให้วงเงินสูง

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP

จุดเด่นสินเชื่อส่วนบุคคล KKP สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

 • สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 2,000,000 บาท
 • รับเงินทันที ภายใน 1 วัน (หลังจากพิจารณาอนุมัติ)
 • ผ่อนสบาย กับดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการขอสินเชื่อ

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน*
 • สลิปเงินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรายได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

อัตราดอกเบี้ยกลุ่มลูกค้าใหม่ สินเชื่อส่วนบุคคล เกียรตินาคิน

 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน*(บาท)อัตราดอกเบี้ยแท้จริงตลอดอายุสัญญา (ต่อปี)
สำหรับลูกค้าใหม่ ที่เป็นพนักงานเงินเดือนประจำ
20,000 – 29,99924.90%
30,000 – 49,99923.50% – 24.99%
50,000 – 69,99918.99% – 21.99%
70,000 – 99,99917.99% – 21.99%
100,000 – 200,00013.99%
200,001 ขึ้นไป11.99%

*เงื่อนไขการคำนวณรายได้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคล KKP

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร (https://bank.kkpfg.com) หรือผ่านตัวแทนขายของธนาคาร

วงเงินอนุมัติสินเชื่อเท่าใด

สูงสุด 2,000,000 บาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

ทราบผลการพิจารณาสินเชื่อกี่วัน

ภายใน 3 วันทำการ นับจากเอกสารครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

สอบถามผลการสมัครได้จากที่ใด

ติดต่อโทร KKP CONTACT CENTER 02 165 5555 หรือ ตัวแทนขายที่นำเสนอขายสินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางใดบ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KKP CONTACT CENTER โทร. 02 165 5555 ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00 น. – 20.00 น.

 

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร 

สินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับผู้ที่ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน มาขอวงเงินจากธนาคาร แล้วแบ่งผ่อนรายเดือน เพื่อนำเงินก้อนออกมาไปใช้จ่ายทั่วไป

 

อัตราดอกเบี้ย เป็นแบบลดต้น ลดดอก หรือไม่ ?

เป็นแบบลดต้น ลดดอก