สินเชื่อลดโลกร้อน กระทรวงอุตสาหกรรมดันสินเชื่อกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาทผ่อนนาน 7 ปี ดอกเบี้ยเริ่ม 3%

กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยการอัดเงิน 1.5 พันล้านบาทเพื่อปล่อยสินเชื่อลดโลกร้อนเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ต้องการยกระดับการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ตามแนวทางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (BCG) และสอดรับกับการที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutral ในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Zero Greenhouse Gas Emission ในปี 2065.

เงื่อนไขการให้กู้สินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan):

สินเชื่อลดโลกร้อน กระทรวงอุตสาหกรรมดันสินเชื่อกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาทผ่อนนาน 7 ปี ดอกเบี้ยเริ่ม 3%

 1. เป็นสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
 2. วงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย
 3. ในอัตราดอกเบี้ย 3% ใน 3 ปีแรก ปีถัดไปคิดอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำตามที่สถาบันการเงินทั่วไปเรียกเก็บจากลูกค้าชั้นดี หรือ MLR
 4. กำหนดกรอบวงเงินสินเชื่อรวมทั้งหมด 1,500 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้:

 1. ต้องมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
 2. ที่ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม BCG, กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล, หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain)
 3. ธุรกิจประเภทผลิตสินค้าและบริการที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 4. ธุรกิจประเภทค้าปลีกหรือค้าส่งที่มีการจ้างงานไม่เกิน 100 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 100 ล้านบาท
 5. สำหรับหลักประกันในการขอรับสินเชื่อ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเป็นผู้ค้ำประกันเต็มวงเงินและมีการใช้สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ โดยวงเงินพิจารณาเป็นไปตามราคาที่ได้รับการประเมิน และหากเป็นการขอสินเชื่อเพื่อลงทุนในเครื่องจักรกลหรือยานพาหนะ ให้จดทะเบียนเป็นหลักประกันเต็มวงเงินตามที่ได้รับอนุมัติ ในส่วนของการลงทุนด้านสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้มีการจัดทำประกันภัยแก่หลักทรัพย์ตลอดอายุสัญญา

บทวิเคราะห์:

 1. การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี: การที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอสินเชื่อนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐในการสนับสนุนธุรกิจเล็กและกลางในการปรับตัวตามเป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน.
 2. เป้าหมายการดูแลสิ่งแวดล้อม: การที่ประเทศไทยมีเป้าหมายในการบรรลุ Carbon Neutral ในปี 2050 และ Zero Greenhouse Gas Emission ในปี 2065 แสดงให้เห็นถึงการตั้งใจของรัฐในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเป็นการยืนยันความมั่นคงในการรับมือกับปัญหานี้ในระยะยาว.
 3. การส่งเสริมการลงทุน: สินเชื่อที่ถูกเสนอมานี้ไม่เพียงแต่จะช่วยในการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจเหล่านี้มีการลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในประเทศไทย.

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์