รีวิวสินเชื่อร้านถุงเงินกรุงไทย รับเครดิตเงินคืน 1000 บาท

สำหรับร้านค้าที่ใช้แอปถึงเงินรับทรัพย์ ท่านสามารถยื่นกู้สินเชื่อกรุงไทย SME ไซส์เล็ก

รับง่ายขายรวย จ่ายสะดวก ต่อยอดสบาย แค่รับเงินผ่านแอปถุงเงินรัวๆ ก็กู้ได้ สินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ให้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.77% ต่อปี และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกเพียบ!

1️⃣สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย ฟรี!ค่าออกบัตร 100 บาท
2️⃣สมัครประกัน PA ร้านสุขใจ เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง! 850 บาท/ปี

สมัครและได้รับอนุมัติครบทั้งสินเชื่อ บัตรเดบิต ประกัน รับไปเลย! เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

แค่ใช้ PromptPay QR ถุงเงินรับเงินอย่างน้อย 100 รายการ/เดือน และมีเงินฝากในบัญชีอย่างน้อย 5,000 บาท/วัน

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สำหรับร้านค้ารายย่อย พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายร้าน เติมสต็อก เปิดร้านสาขาใหม่ หรือเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ

จุดเด่น

 1. พิเศษเฉพาะลูกค้าที่เป็นร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ที่ทำเงื่อนไขแคมเปญตามที่ธนาคารกำหนด
 2. ให้วงเงิน T/L สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท (บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
 3. ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR-1% ต่อปี

วงเงินและระยะเวลากู้

 • วงเงินรวมสูงสุด 20 ล้านบาท (ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

อัตราดอกเบี้ย กรณี วงเงินกู้ น้อยกว่า 200,000 บาท

ประเภทสินเชื่อ

หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

(เฉพาะ 6 เดือนแรก)

 

T/L

บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

MRR+8%

MRR+6%

กรณีมีหลักประกัน

MRR+3%

MRR+1%

*ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวน 6 เดือน นับจากการอนุมัติสินเชื่อ หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะปรับเป็นอัตราปกติ
*อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.77% ต่อปี(ณ วันที่ 3 ม.ค. 66)

อัตราดอกเบี้ย กรณีวงเงินกู้ มากกว่าหรือเท่ากับ 200,000 – 20,000,000 บาท

ประเภทสินเชื่อ

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี)

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี)

(เฉพาะ 6 เดือนแรก)

ภายใต้หลักประกัน

บสย.ค้ำประกัน

ภายใต้หลักประกัน

บสย.ค้ำประกัน

T/L

ปีที่ 1

MRR

MRR+1%

MRR-1%

MRR

ปีที่ 2 เป็นต้นไป

MRR+1%

MRR+2%

*ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวน 6 เดือน นับจากการอนุมัติสินเชื่อ หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะปรับเป็นอัตราปกติ
*อัตราดอกเบี้ย MRR = 6.77% ต่อปี(ณ วันที่ 3 ม.ค. 66)

ประเภทสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)

หลักประกัน

 1. สถานประกอบการ
 2. ที่พักอาศัย
 3. ที่ดินเปล่า
 4. เงินฝากประจำ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคล ที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. อายุ 20-65 ปี
 3. มีประสบการณ์การทำธุรกิจ โดยจดทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์อย่างน้อย 1 ปี
 4. ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงิน
 5. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า
 3. เอกสารแสดงรายได้ เช่น Statement หรือสำเนา ภ.พ. 30
 4. เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

นิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
 3. เอกสารอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

* เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. คุณสมบัติร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมแคมเปญ
  • เฉพาะร้านค้าถุงเงินที่มีบัญชีเงินฝากอยู่กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) “ธนาคาร” ที่เข้าเงื่อนไขแคมเปญ ตามที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะร้านค้าถุงเงินที่มีธุรกรรมรับชำระเงินผ่าน PromptPay QR โดยต้องมีจำนวนธุรกรรมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 รายการ/เดือน และ ดำรงเงินฝากขั้นต่ำในบัญชีที่ผูกกับร้านค้าถุงเงิน 5,000 บาททุกวัน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1-25 ของทุกเดือน
 2. สิทธิพิเศษบัตรเดบิตกรุงไทย SME
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบส่วนลดค่าทำบัตร 100 บาท เมื่อสมัครบัตรเดบิตกรุงไทย SME ผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร เท่านั้น
 3. สิทธิพิเศษสินเชื่อ SME ไซส์เล็ก
  • อัตราดอกเบี้ยและเกณฑ์พิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคารหรือ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-1% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR=6.77% ต่อปีข้อมูล ณ วันที่ 3 ม.ค 66 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปงได้ซึ่งเป็นไปตามประกาศของธนาคาร)
  • เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. สิทธิพิเศษเครดิตเงินคืน (Cashback)
  • จำกัดสิทธิ์รับเงินคืน 1 ร้านค้า ต่อ 1 สิทธิ์ เท่านั้น รวมสูงสุด 2,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  • รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน เมื่อได้รับการอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อ SME ไซส์เล็ก ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลาแคมเปญ พร้อมกับ สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย SME และสมัครประกัน PA ร้านสุขใจ ภายในระยะเวลาแคมเปญ
  • ทั้งนี้ กรณีลูกค้ามีบัตรเดบิตกรุงไทย SME หรือ มีประกัน PA ร้านสุขใจ ที่กรมธรรม์ยังมีผลความคุ้มครอง ภายในระยะเวลาแคมเปญ ก็ถือว่าสมัครผลิตภัณฑ์ครบตามเงื่อนไขแคมเปญ
  • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืน ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข และมีการสมัครผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญเท่านั้น โดยรับเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกบริการถุงเงิน
  • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า ภายใน 30 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ระยะเวลาแคมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 15 วัน
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

บัตรเครดิต KTC CASH BACK PLATINUM MASTERCARD