สินเชื่อรวมหนี้กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus กรุงไทย กู้เงินด่วน 1 ล้านบาท

สินเชื่อรวมหนี้กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus กรุงไทย กู้เงินด่วน 1 ล้านบาท
กู้เงินด่วนพร้อมใช้ถูกกฎหมาย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus สินเชื่ออเนกประสงค์กรุงไทย รับวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย  กรุงไทยสินเชื่อรวมหนี้ นำเงินไปชำระสินเชื่อบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสดได้ เพียงรับเงินเดือนผ่านธนาคากรุงไทย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรวมหนี้กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus กรุงไทย

 • พนักงานประจำบริษัทเอกชน มีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 60 ปี

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
  Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีของธนาคารอื่นเพื่อการพิจารณาได้
 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สินเชื่อรวมหนี้ กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ กรุงไทย ดีไหม

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้สูงสุด 1 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สินเชื่อปิดหนี้ เพื่อการอุปโภค บริโภค และชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นได้
 • สินเชื่อเงินก้อนพร้อมใช้สำหรับพนักงานบริษัทเอกชน รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย

วงเงินกู้สูงสุดเท่าไร

สูงสุด 1.0 ล้านบาท หรือสามารถกู้ได้ 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

ดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทย

อัตราดอกเบี้ยต่อปี MRR + 7.00% ต่อปี

ระยะเวลาผ่อนเงินคืน

ระยะเวลาให้กู้ สูงสุด 5 ปี จ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินเดือน

ไม่ได้กำหนด สามารถชำระปิดบัญชีเมื่อไรก็ได้

วัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภค บริโภค และชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นได้

สามารถสมัครได้

ติดต่อสอบถามสำหรับ ลูกค้าบุคคล Krungthai Contact Center

ธนาคารกรุงไทยยินดีให้บริการพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลคุณ
โทรในประเทศ 0-2111-1111
โทรต่างประเทศ +662-111-1111

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด