เมื่อวันที่เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 มีการจัด สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สร้างรายได้ออนไลน์ รุ่น 1  จากทางสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai.com ได้ร่วมกับ Fixwebthai.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นหนึ่งในทีมงานพัฒนาเว็บไซต์ Taokaemai.com จัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์ โดยทางทีม Fixwebthai ได้มาสอนการติดตั้ง ออกแบบ และการใช้งานระบบ WordPress ให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ยังไม่มีเว็บไซต์ หรือ มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทำให้เกิดรายได้อย่างจริงจัง โดยเนื้อหาเป็นรูปแบบการบรรยายและ workshop ซึ่งแบ่งเป็น 3 ภาคดังนี้

ภาคแรก | สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress จะทำเว็บไซต์ต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง

คุณ เอกลักษณ์ ธรรมรัตน์

วิทยากร คุณ เอก คุณ เอกลักษณ์ ธรรมรัตน์  ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress และ Lnwshop ได้บรรยายถึงความจำเป็นที่ต้องมีเว็บไซต์สำหรับทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเปรียบเสมือนหน่วยบังคับบัญชาการใหญ่ ในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ แนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักประเภทเว็บไซต์ว่ามีแบบไหนบ้าง นอกจากนั้นยังแนะนำวิธีการเลือกใช้ Hosting ให้เหมาะสมกับเว็บไซต์ รวมไปถึงการจดโดเมนนามสกุลต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

จนมาถึงจุดเริ่มต้นของการสร้างเว็บด้วย WordPress เริ่ม Download ติดตั้งระบบแบบจับมือทำลงบน Hosting ที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้ ทดลองทำฟรีอีก 6 เดือน

ภาคสอง | การออกแบบ Website ให้มีความน่าสนใจ

คุณต่อ ธีรยุทธ์ พันธ์จูม

วิทยากร คุณต่อ ธีรยุทธ์ พันธ์จูม  ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้มานำลงการทำ Workshop การออกแบบเมนูที่จำเป็นสำหรับเว็บไซต์ เช่น หน้าหลัก หน้าสินค้า About Us และ Contact us นอกจากบอกวิธีการตั้งค่าที่เหมาะสม สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress  แล้ว ยังแนะนำให้ใช้ Plugin สำหรับการทำเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่าง woocommerce ให้ได้ลองติดตั้ง ลองตั้งค่าสินค้าของแต่ละธุรกิจอีกด้วย

จบขั้นตอนนี้ทุกคนมีเว็บไซต์เบื้องต้นสำหรับการที่จะนำไปทำการค้าขายออนไลน์ได้ระดับหนึ่ง เหลือแค่การจัดแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้น

ภาคสาม | การทำ SEO เบื้องต้นและการสร้างรายได้จากเว็บไซต์ทั้ง Passive & Active Income

คุณเกียรติ เกียรติรัตน์ จินดามณี

วิทยากร คุณเกียรติ เกียรติรัตน์ จินดามณี  สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress บรรยายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าการมีเว็บไซต์จะทำให้การขายออนไลน์มียอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างไร  พร้อมแนะนำวิธีการสร้าง Traffic แบบเร่งด่วนสำหรับเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาใหม่ ทำอย่างไรให้คนวิ่งกรูกันเข้ามาในเว็บไซต์ทั้งจาก Social Media และ การค้นหาจาก Google พร้อมแนะนำวิธีการสร้าง Content ให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่พอใจของ Search Engine อย่าง Google

1 วันกับหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ สร้างรายได้ออนไลน์ ทำให้ผู้ประกอบการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง กลับไปต่อยอด ลงมือทำให้ได้เว็บที่สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมได้รับคำแนะนำอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทาง Line กลุ่มตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่เปิดให้ได้ใช้ Hosting ทดลองฟรี เมื่อปรับตกแต่งเว็บเรียบร้อยแล้ว ทางทีมงาน Fixwebthai ก็พร้อมที่จะช่วยดำเนินการเรื่องช่วยจดโดเมนและ Transfer เว็บไซต์ขึ้นสู่ Hosting จริงๆ

และนี่คือเสียงตอบรับบางส่วนจากผู้ที่ได้เข้าร่วมอบรมใน หลักสูตร สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress

สอนสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress สร้างรายได้ออนไลน์ รุ่น 1

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจออนไลน์ สร้างเว็บไซต์ธุรกิจเป็นของตัวเองติดตามการจัดในรุ่นต่อไปได้จาก >> ที่นี่