สร้าง Personal Branding ดึงตัวตนโดดเด่นให้โลกจำด้วยวิธีการอวดสิ่งดี ๆ เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น และสังคม ผ่านช่องทาง On ground, Online และ On Air อย่างเป็นธรรมชาติสม่ำเสมอ จนเกิดภาพอันเป็นเอกลักษณ์ จำขึ้นใจ รู้สึกดี และน่าเชื่อถือ หวังผลประสบความสำเร็จด้านใดด้านหนึ่ง

โดยปกติเรามีการสร้าง Personal Brand อยู่แล้ว แต่ไม่รู้ตัวเพราะความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพของเราส่งผลต่อผู้อื่น ดังนั้น  Personal Branding จึงเหมาะกับทุกคน ทุกอาชีพ เพราะทำให้มีการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง รู้จักตัวเอง ดึงศักยภาพออกมาใช้เต็มความสามารถ บุคลิกภาพดีมีความเป็นผู้นำ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ สร้างกระแสเหนี่ยวนำความคิด ความรู้สึกให้ผู้อื่นคล้อยตาม 

ขั้นตอนง่าย ๆ สร้าง Personal Branding

1. ดึงตัวตนโดดเด่น

คนเรามีหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์  นิสัย พรสวรรค์ ความชำนาญ การทำงาน การแต่งตัว และอื่น ๆ อีกมากมาย การทำให้คนจดจำ เราจะต้องดึงจุดเด่นความเป็นตัวเองออกมาชัดเจน เช่น

ดึงพรสวรรค์ด้านศิลปะจับคู่กับความคิดสร้างสรรค์บวกความชำนาญของการวาดรูป

หรือ    ดึงความชอบการแต่งตัว นิสัยชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ทำงานแวดวงแฟชั่น

หรือ    ดึงความเป็นคนอารมณ์ดี ชอบทำการเกษตร ชำนาญใช้สื่อ Online เป็นต้น

ขั้นตอนต่อมานิยาม Personal Branding  ให้ชัดเจน จากตัวอย่างตัวตนแท้จริงของเราอาจเป็น

  • เซียนศิลป์ไอเดียทะลุโลก
  • แฟชั่นนิสต้าล้ำยุค
  • เกษตรออนไลน์แก้มปริ

ด้วยความแตกต่างของบุคคลซึ่งมีจุดเด่นไม่เหมือนกันทำให้แบรนด์แต่ละคนมี เอกลักษณ์หนึ่งเดียว

2. สื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ

ตัวตนของเราเป็นของจริง ดังนั้นการแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก การพูด การลงมือทำ ต้องเกิดจากนิสัยจริง ๆ ของเรา ไม่ใช่แต่งเรื่องหรือสร้างภาพจอมปลอม ก่อนสื่อสาร Personal Brand  หรือ แบรนด์บุคคล เราควรวางแผน ทำข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้รับเข้าใจ ชื่นชอบตัวตนของเราอย่างแท้จริง จากนั้นกระจายตามช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสมOn Ground หรือ Offline , On Air, Online

3. ย้ำเอกลักษณ์อย่างต่อเนื่อง

ทำตามกระแส ไม่วางแผน ขาดการสื่อสารที่ดี เป็นจุดบอดสำคัญที่ทำให้หลาคนไม่ถึงดวงดาว ตามหลักสร้าง Personal Branding  ต้องการดึงดูดความคิด ความรู้สึก ความเชื่อให้ผู้คนคล้อยตามเรา สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลานาน ฉะนั้นกระบวนการสร้างต้องชัดเจน มีการวางแผนระสั้น ระยะกลาง ระยะยาว วิเคราะห์ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ สิ่งสำคัญ ต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยทำลายการสร้าง Personal Branding  ด้วย

ประโยชน์การ สร้าง Personal Branding

1. รู้จักและยอมรับในตัวเอง

การที่เราเข้าใจตัวเองอย่างถ่องแท้ ผสมผสานกับประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ทำให้มองเห็นข้อดี รู้จักคุณค่าของตัวเอง ผลักดันให้เกิดการยอมรับตัวเองในที่สุด

2. มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจ

การแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ เป็นตัวของตัวเอง มีคุณค่าต่อสังคม ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นและหากสิ่งที่ทำลงไปสำเร็จ มีคนชื่นชม เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

3. มีความน่าเชื่อถือ

การพุดจริง ทำจริง ฝ่าฟันอุปสรรค พิสูจน์ตัวเองทำได้อย่างที่พูด ทำให้คนอื่นเชื่อถือ เป็นช่องทางสำคัญในการต่อยอดประสบความสำเร็จ

4. มีความสุขในการดำเนินชีวิต

การสื่อสารสิ่งดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ทัศนคติ อารมณ์ การสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ส่งผลให้ตัวเราเองและคนรอบข้างมีความสุข

5. เป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่น

พลังที่ยิ่งใหญ่ของ Personal Branding  คือ การเป็นตัวอย่างที่ดี เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นนำไปพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

6. มีชื่อเสียง ได้รับการสนับสนุนจากแฟนคลับ

 ทำดีได้ดี เมื่อพิสูจน์ตัวเองได้ มีความน่าเชื่อถือ ถูกกล่าวถึงในวงกว้าง ทำให้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น คนรักเอ็นดู พร้อมสนับสนุนสิ่งดี ๆ ที่เราทำ

7. เปิดกว้างสำหรับทุกคน

ทุกคน ทุกอาชีพ สามารถสร้าง Personal Branding  ได้ เปลี่ยนคนธรรมดาเป็นไอดอล เป็น Hero ได้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ของชีวิต

สร้าง Personal Branding เสริมจุดแข็งธุรกิจ

ในสมรภูมิธุรกิจที่แข่งขันกันเรื่องสินค้า ราคาหนักหน่วง ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากมาย การภักดีต่อแบรนด์น้อยลง ได้สินค้าคุณภาพดีราคาถูก หากปล่อยอย่างนี้ธุรกิจของเจ้าของกิจการต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่ออยู่รอด สินค้าที่เคยเป็นจุดแข็ง กลายเป็นจุดอ่อน รายได้ที่เคยได้คุ้มเหนื่อยกลับลดลงอย่างน่าใจหาย เจ้าของกิจการต้องสร้างจุดแข็งใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่ต้องหนักใจแข่งขันเรื่องราคา สินค้าก๊อปปี้ไม่มีแน่นอน ความภักดีต่อแบรนด์สูง การทำ Personal Branding  ทำให้ธุรกิจกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

เจ้าของกิจการ เริ่มต้นทำ Personal Branding ได้ง่าย เพราะรู้จุดแข็งของตัวเองอยู่แล้ว อีกทั้งมีองค์ความรู้เกี่ยวกับสินค้า/บริการ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีความน่าเชื่อถือเป็นทุนเดิม เจ้าของธุรกิจแค่จัดระบบการนำเสนอข้อมูลให้เป็นลำดับ สร้างความผูกพันกับลูกค้า ให้คำปรึกษา แนะนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงเท่านี้เจ้าของกิจการก็เป็น ไอดอล เป็นแบรนด์บุคลที่ลูกค้าจดจำ

อีกทั้งโลก Online สื่อ Social Media ทำให้เจ้าของกิจการสื่อสารกับลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว ประสิทธิภาพสูง สร้างความภักดีต่อธุรกิจเพิ่มขึ้น  สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมธุรกิจให้แข็งแกร่ง เพิ่มเสริมยอดขายให้เติบโตโดยไม่ต้องลดราคา ลูกค้าซื้อด้วยความเต็มใจ และยินดีบอกต่อเพราะประทับใจเจ้าของกิจการ

สร้าง Personal Branding เป็นคำตอบของธุรกิจยุคใหม่อย่างแท้จริง

ความพิเศษของ Personal Branding คือ เปลี่ยนคนธรรมดาให้โดดเด่นโลกจดจำ เปิดโอกาสให้ทุกคนสื่อสารเรื่องราวดี ๆ เป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นปรับปรุงตัวเอง เป็นที่รัก มีแฟนคลับพร้อมสนับสนุน

เจ้าของกิจการสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริงและเริ่มต้นได้ง่าย ลงทุนต่ำ ให้ผลตอบแทนสูง เสริมธุรกิจให้เข้มแข็ง ขยายรายได้เติบโต

และนี่คือความสำคัญของสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า  Personal Branding การสร้างแบรนด์ของคนอวดดี

ถึงคิวคุณแล้วนะ มา สร้าง Personal Brand กัน

เริ่มจากสำรวจจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเอง แล้วเริ่มที่จะบอกให้โลกรู้ผ่าน สื่อออนไลน์ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook ,Website ในรูปแบบของ Content Media ต่างๆ เช่น บทความ รูปภาพ และที่สำคัญคือ VDO Content ไม่ต้องอายที่จะ “โชว์ของดี” เพราะสิ่งดีๆ เหล่านี้จะทำให้สังคมน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญ !!! อย่าไปหวังมากว่าการทำ Personal Brand จะส่งผลดีกับธุรกิจอย่างโน้น อย่างนี้ ของให้ตั้งใจที่จะ “ทำดี” แล้วสิ่งดีๆ จะกลับมาหาเราเองครับ