เคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ Sexy แฟรนไชส์ The waffle ปั้นธุรกิจให้เติบโตมากว่า 20 ปี

ในโลกของธุรกิจหากมีแบรนด์ใดที่มีอายุยาวนานเกินกว่า 10 ปีแบรนด์นั้นจะต้องมีข้อดีหรือจุดเด่นที่น่าสนใจว่าเพราะเหตุใดแบรนด์ธุรกิจนั้นจึงสามารถยืนระยะอยู่บนโลกของธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่ง หากเปรียบแบรนด์ที่มีอายุยืนยาวด้วยคำว่า Sexy ก็คงต้องบอกว่าแบรนด์ที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องมีความ sexy บางอย่างที่น่าสนใจโดยแบรนด์ขนมอบ The waffle ก็มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกมาพูดถึงกันในบทความนี้

The waffle สร้างแบรนด์อย่างไรให้ดู Sexy และครองใจผู้บริโภคมาจนถึงวันนี้

คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล คือเจ้าของผู้ก่อตั้งแบรนด์ขนม The waffle เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วได้ถ่ายทอดทัศนะที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ดู sexy ตลอดเวลาเอาไว้ว่า ด้วยความที่ในช่วงเริ่มต้นของการสร้างแบรนด์ตัวของคุณสุทธิชัยเองนั้นมีการวางแผนโครงสร้างธุรกิจอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่แรกโดยตัวของคุณสุทธิชัยเองคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ที่จะต้องมีคุณค่าตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคมีคุณภาพมากพอที่ตัวของผลิตภัณฑ์จะขายได้ด้วยตัวของมันเอง สิ่งนี้คือสิ่งที่คุณสุทธิชัยให้ความสำคัญมาตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดจะสร้างธุรกิจเลยด้วยซ้ำ

เมื่อคุณสุทธิชัย วางแผนธุรกิจโดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์แล้วสิ่งถัดมาที่คุณสุทธิชัย คำนึงถึงก็คือ positions ของสินค้าว่าแบรนด์มีความต้องการวาง position ของสินค้าอยู่ในตำแหน่งใดในตลาดโดยคุณสุทธิชัยมองว่าขนมวาฟเฟิลสมควรที่จะเป็นขนมที่สามารถเข้าถึงได้ทุกคน ดังนั้นจึงวางกลยุทธ์ราคาให้ลูกค้าสามารถจับต้องขนมของแบรนด์ได้โดยต้องมีราคาที่ไม่แพงจนเกินไป โดยคุณสุทธิชัย นั้นเองที่เป็นคนวางให้แบรนด์จับกลุ่มลูกค้าในระดับ mass เป็นหลักมาตั้งแต่ต้น

ในขณะเดียวกันตัวของธุรกิจ the waffle นั้นคุณสุทธิชัย วางให้ธุรกิจดำเนินรูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ดังนั้นหากอยากที่จะให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืนตัวของแฟรนไชส์ซีก็ต้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสมพวกเขาถึงจะยินยอมที่จะทุ่มเทให้กับตัวของแบรนด์จึงจะทำให้แบรนด์มีโอกาสเติบโตและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ต่อยอดสร้างแบรนด์ The Waffle ด้วยการทำการตลาดออนไลน์

ในส่วนของการทำการตลาดออนไลน์ คุณสุทธิชัย ไม่ปฏิเสธเลยว่าในปัจจุบันนี้การทำการตลาดออนไลน์มีความสำคัญต่อความสำเร็จของทุกๆธุรกิจโดยหากธุรกิจใดไม่ก้าวเข้าสู่โลกของการตลาดออนไลน์ก็มีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสำเร็จหรือยืนระยะต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นคงโดยในส่วนของ the waffle ตัวของคุณสุทธิชัยได้สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารกับกลุ่มของลูกค้าผ่านช่องทาง Facebook และ LINE OFFICIAL Account เพื่อ เอาไว้โฆษณาประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะซื้อไปถึงลูกค้าและยังเพื่อให้ลูกค้าสามารถเสนอแนะความคิดเห็นกลับมายังแบรนด์เพื่อนำเอาข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาแบรนด์ให้เติบโตต่อไปในอนาคต

การสืบทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งคืออีกหนึ่งหัวใจของความสำเร็จ

ด้วยอายุของแบรนด์ที่ก่อตั้งมายาวนานเกือบ 20 ปีทำให้ในปัจจุบันคุณสุทธิชัยวางมือและโอนถ่ายการบริหารของแบรนด์ไปสู่ในเจเนอเรชั่นต่อมาแล้ว โดยคุณสุทธิชัยได้ให้ความเห็นต่อการสืบทอดจากรุ่นไปสู่อีกรุ่นที่น่าสนใจเอาไว้ว่าเป็นการทำให้ตัวของแบรนด์มีความสดใหม่มีความ sexy อยู่ตลอดเวลาเสมือนกับเป็นการลดอายุของแบรนด์ลงเพราะหากบริหารด้วยคนรุ่นเก่าทิศทางของแบรนด์ก็ยังจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดิมแต่เมื่อเปิดรับคนรุ่นใหม่ให้ขึ้นมาบริหารแบรนด์ ความสดใหม่และแนวความคิดของคนรุ่นใหม่จะช่วยทำให้แบรนด์เติบโตไปในทิศทางที่น่าสนใจ

คุณสุทธิชัย ยังให้แนวคิดที่น่าสนใจเอาไว้ว่าจงอย่ากังวลเรื่องการวางมือและการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ในเจนเนอเรชั่นต่อไปและเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดจะวางมือก็จงวางมือจริงๆโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆยกเว้นเรื่องใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการตัดสินใจจึงค่อยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นใหม่

ในส่วนของ the waffle เองนั้นเมื่อทายาทขึ้นมาบริหารสืบทอดต่อก็ทำให้ตัวของแบรนด์เติบโตได้มากกว่าในยุคที่คุณสุทธิชัยบริหารด้วยซ้ำเพราะเขาสามารถสร้างตลาดใหม่ของเค้าเองจากความเข้าใจในตัวของสินค้าและผลิตภัณฑ์รวมถึงยังสามารถรักษาตลาดเก่าที่คุณสุทธิชัยสร้างเอาไว้ร่วมกับการนำการตลาดออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับแบรนด์ได้อย่างแข็งแกร่งรวมถึงมีการ เปิดช่องทางการจำหน่ายสินค้าใหม่ใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความแข็งแกร่งของเดอะวอล์คเฟิร์นในปัจจุบัน

แบรนด์ใหม่สร้างแบรนด์อย่างไรให้ sexy และครองใจลูกค้าได้อย่างยั่งยืนเคล็ดลับสร้างแบรนด์ให้ Sexy

สั่งซื้อหนังสือที่นี่

สุดท้ายนี้ตัวของคุณสุทธิชัยได้สรุปการสร้างแบรนด์ให้ sexy สำหรับแบรนด์สร้างใหม่เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจดังนี้

  1. ออกแบบธุรกิจอย่างที่เราอยากให้เป็นและทำสินค้าให้น่าตื่นเต้นโดยสินค้าต้องมีคุณภาพมีมาตรฐานและสามารถขายได้เอง รวมถึงมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา
  2. ต้องวาง position ของแบรนด์ว่าอยากจะให้เจาะกลุ่มตลาดหรือมีฐานลูกค้าเป็นใครรวมถึงต้องวางราคาให้เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้านั้น
  3. Packaging ต้องน่าสนใจเพราะการทำ packaging ให้น่าสนใจมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของการสร้างแบรนด์เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสะดุดสายตาได้ง่ายกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวของแบรนด์เกิดใหม่จะต้องคำนึงถึงและใส่ใจมากเป็นพิเศษ

ความเซ็กซี่ของแบรนด์คือสิ่งที่จะสะท้อนถึงความยั่งยืนของแบรนด์ในอนาคตหากแบรนด์ใดต้องการที่จะทำให้ตัวของแบรนด์ยืนระยะได้อย่างยาวนานบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งแนวความคิดข้างต้นคือสิ่งที่ตัวของแบรนด์ควรนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้จึงจะช่วยทำให้แบรนด์มีโอกาสประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน