เมื่อวันที่ 6-7 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพฯ ได้เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Taokaemai ไปร่วมบรรยายให้กับผู้ประกอบการจาก 3 จังหวัดภาคใต้ สินค้าอัตลักษ์ภาคใต้ ซึ่งมาร่วมแสดงสินค้าในงาน Techno Mart ณ. เมืองทองธานี ภายใต้โครงการสนับสนุนจากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

หัวข้อในการบรรยายเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผ่านการทำประชาสัมพันธ์ และ การใช้เครื่องมือออนไลน์ มาช่วยในการทำการตลาดให้สินค้าให้เป็นที่รู้จักและสร้างโอกาสในการขายมากยิ่งขึ้น

วิทยากรที่เป็นตัวแทนจากทางสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ประกอบด้วย คุณ วาทิต ประสมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และ คุณ เกียรติรัตน์ จินดามณี ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์

ปั้นแบรนด์สินค้า ด้วย PR 4.0

คุณ วาทิต ประสมทรัพย์ ได้ให้ความรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ผ่านการทำประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ประเด็นสำคัญของการทำ PR 4.0 คือ “การทำให้คนอื่นพูดถึงเราในทางที่ดี ผ่านช่องทางออนไลน์” การสร้างแบรนด์เป็นกระบวนการที่ต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการทำ PR ก็ต้องทำควบคู่ไปด้วย ใช้เครื่องมือทั้งออนไลน์และออนกราว์ด พยายามพาตัวเองไปออกสู่ ไปออกิจกรรม เชื่อมโยงมิติออฟไลน์ให้คนรู้จักบนโลกออนไลน์ และ พาผู้คนบนโลกออนไลน์มาพบเจอสินค้าเราบนโลกความเป็นจริง

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้า ใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์เป็น ขายดีแน่นอน

เครื่องมือการตลาดออนไลน์

คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี ได้แนะนำให้รู้จักเครื่องมือที่จำเป็นผ่านประสบการณ์ของลูกค้าบนโลกออนไลน์ ใน 4 ระยะประกอบไปด้วย เห็น-หา-หิ้ว-ห่วงใย   ทำให้คนเห็นมากที่สุด เขาต้องหาเราเจอ ไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาจะซื้อสินค้า สุดท้ายคือการดูแลลูกค้าเก่า สร้างสายใย ความห่วงใย ให้เกิดขึ้นในใจของลูกค้าพร้อมแนะนำเครื่องทำ CRM ฟรีเช่นระบบ NokHuk CRM 

เครื่องมือสำคัญที่เป็นพื้นฐานคือการทำคอนเทนต์ที่เกิดคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการมี Storytelling ที่น่าสนใจ คุณ เกียรติรัตน์ ได้ยกตัวอย่างวิธีการเล่าเรื่องให้ผู้ร่วมเข้าอบรมฟัง รวมทั้งฝากการบ้านให้ผู้ประกอบการไปประยุกต์ใช้เล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

พาเที่ยวพาชมสินค้าอัตลักษณ์แดนใต้

หลังจากให้ความรู้ครบทั้งการสร้างแบรด์ด้วย PR 4.0 และ เครื่องมือการตลาดออนไลน์ ทางสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ได้ร่วมเดินชมสินค้าในแต่ละบูธ รวมทั้งบันทึก VDO เพื่อนำธุรกิจไปประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของ Taokaemai.com ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย 5 กลุ่มธุรกิจคือ ผลิตภัณฑ์จากข้าว ลูกหยี กล้วยหิน ส้มแขก และเห็ดแครง รวมกว่า 20 บูธ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนงานด้านวิจัยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี ทำนวัตกรรมสินค้าให้มีความน่าสนใจ ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มเป้าหมายลูกค้ามากยิ่ง

ขอบคุณ มทร.กรุงเทพฯ ที่เชิญวิทยากรจากสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไปแบ่งปนความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และขอบคุณโครงการดีๆ จากกระทรวงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนสินค้าพื้นบ้าน เติมนวัตกรรมเข้าสู่ชุมชน เพื่อทำให้เกิดสินค้าที่เป็นสากลมากยิ่งขึัน