สมัครสินเชื่อไทยเครดิต สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีผ่อนนาน 2 ปี

ให้เรื่องเงินย้อนกลับมาเริ่มใหม่ได้ ด้วย สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป จะรวมหนี้ไว้ที่เดียว หรือวงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต ก็รองรับได้ทุกความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร สินเชื่อไทยเครดิต สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • พนักงานบริษัท หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • รายได้ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป(ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)
 • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  (โดยต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ลงนามในใบสมัคร)
 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ อายุงาน (อายุเอกสารย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 4 เดือน
สมัครสินเชื่อไทยเครดิต สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี นาน 2 ปี วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ เบิกได้บ่อยตามที่ต้องการหรือรีไฟแนนซ์รวมหนี้ที่มีดอกเบี้ยแพง เพื่อลดภาระ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

 • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน การอนุมัติวงเงินกู้ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระและไม่น้อยกว่า 500 บาท ให้คุณสามารถวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายน้อยเมื่อจำเป็นต้องใช้เงิน จ่ายมากเพื่อลดต้นลดดอก
 • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา ไม่ว่าจะหนี้บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด รวมหนี้ไว้ที่เดียวจบครบทุกภาระ
 • จ่ายดอกเบี้ยลดลง เสริมสภาพคล่องด้วยการปิดหนี้ดอกเบี้ยแพง ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ลดอัตราผ่อนต่อเดือนที่หนักอึ้งให้เบาสบาย แถมมีเงินเหลือใช้เบิกจ่ายได้ในยามจำเป็น
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินสำรองยามฉุกเฉิน ให้คุณวางแผนการใช้เงินได้อย่างอิสระ
 • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้ รองรับทุกค่าใช้จ่าย เพียงโทรมาที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2697-5454 เวลา 08.00 – 22.00 น. (จำกัด 5 ครั้ง/วัน กำหนดขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง จำนวนเงินเบิกสูงสุด 300,000 บาท/วัน)

อัตราดอกเบี้ย

กรณีสมัครเพื่อรวมหนี้ ขอเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

 • กรณีรวมหนี้บัตรเครดิต
  – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด
 • กรณีรวมหนี้สินเชื่อบุคคล
  – ขอใบแจ้งหนี้พร้อมแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับล่าสุด

สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต