อายุ : 20 ปีขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต (สำหรับคนไทย)

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ /สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ (สำหรับชาวต่างชาติ)

พนักงานบริษัท

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน
 • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

โปรโมชันสมัครบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ผ่านออนไลน์

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

โปรโมชัน

 • รับ 21,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
 • เพื่อแลกรับบัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท จาก Citi ThankYouSM Rewards*
 • เงื่อนไขสำหรับการรับของกำนัล
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดให้เฉพาะลูกค้าใหม่ ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ประเภทบัตรหลักและให้อีเมลกับธนาคาร 1 ก.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 โดยลูกค้าใหม่หมายถึงผู้สมัครที่ไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จำนวน 21,000 คะแนน เข้าบัญชีบัตรหลักของลูกค้า เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 20,000 บาท (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัตรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชัน
 • 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • ใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
 • ต้องสมัครเพื่อรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก
 • ฟรี
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป
 • 5,000 บาท
 • ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ (ต่อปี) เพื่อรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป
 • ใช้จ่าย 300,000 บาทขึ้นไป

ข้อมูลสำคัญ เมื่อเปิดบัญชีกับธนาคารหรือสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจซิตี้กรุ๊ป (“ซิตี้”) “ซิตี้”ขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน เช่น ข้อมูลบุคคล ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนได้ และสำหรับนิติบุคคลต่างๆ ได้แก่ ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งของสถานประกอบการ เลขที่ผู้เสียภาษี หรือหมายเลขแสดงตนอื่นใดตามกฎหมาย(ถ้ามี) ทั้งนี้อาจมีการขอข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลอื่นได้แก่ ผู้ถือผลประโยชน์ของท่านหรืออื่นใดที่มีผลประโยชน์และอำนาจในการควบคุมกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อการก่อการร้าย กฎหมายของประเทศอื่นๆ รวมไปถึงเป็นไปตามนโยบายภายในของซิตี้ ที่กำหนดให้ซิตี้จะต้องได้มา ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในการยืนยันบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ ที่เปิดบัญชีหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับซิตี้