จะดีไหม หากบ้านที่เราอยู่มาแปลงเป็น “โฮมสเตย์” สามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย !!!

วันนี้มีเรื่องอยากแบ่งปันสำหรับเพื่อน ๆ ผู้ที่มีรายได้หลักจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว อีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้เสริม นอกจากค้าขายออนไลน์ ทำงานพิเศษอื่น ๆ ซึ่งหากเพื่อน ๆ ชื่นชอบชีวิตวิถีสโลว์ไลฟ์นั่งจิบชา กาแฟ ทำอาหารคาว ขนมหวาน ขนมเค้ก คุกกี้ อยู่ที่บ้านพร้อมกับมีรายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว “โฮมสเตย์” (Homestay) บริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

ทำความรู้จัก “โฮมสเตย์”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบายคำว่า “โฮมสเตย์” (Homestay) หมายถึง ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท คือบ้านพักที่อยู่ในชุมชนชนบทที่มีประชาชนเป็นเจ้าของบ้าน และประชาชน หรือสมาชิกในครัวเรือนอาศัยอยู่ประจำ และบ้านนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือชมรม หรือสหกรณ์ที่ร่วมจัดกันเป็นโฮมสเตย์ในชุมชน โดยนักท่องเที่ยวเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้และสมาชิกในบ้านมีความยินดีและเต็มใจที่จะรับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นแก่นักท่องเที่ยว และพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและทำกิจกรรม

จากประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งเคยพักโฮมสเตย์ 2 ครั้งในชีวิต ครั้งแรกที่เชียงใหม่ บรรยากาศบ้านทั่ว ๆ ไปนี่แหละ ทานมื้อเย็น นอนค้าง 1 คืน เช้าออกเที่ยว ครั้งที่ 2 เชียงคาน บรรยากาศร้านค้าขายของที่ระลึก ด้านบนเป็นส่วนของห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง หาอาหารกินเอง เที่ยวเอง กิจกรรมไม่ต้องหาให้ เราทำกิจกรรมตามใจเราเอง

โฮมสเตย์ทั้งสองครั้งความรู้สึกเหมือนบ้านเราเอง เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวมีแต่คณะของเรา รู้สึกพักแล้วสบายใจและสบายกระเป๋า

เตรียมความพร้อมสำหรับการบริการนักท่องเที่ยว

โฮมสเตย์ไม่เพียงแต่เป็นการให้บริการในบ้านเท่านั้นนะจ๊ะ ยังรวมถึงการบริการของชุมชน หรือท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากเจ้าของบ้านต้องจัดเตรียมสถานที่ภายในบ้านให้สะอาดสวยงามน่าพักอาศัย มีมุมจิบชา กาแฟบรรยากาศผ่อนคลาย และมุมถ่ายภาพสวย ๆ สบาย ๆ แล้ว  เจ้าของบ้านยังต้องบอกกล่าวให้เพื่อนบ้านทราบด้วยนะว่า

 “บ้านของฉันทำโฮมสเตย์ รบกวนเพื่อนบ้านช่วยกันอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะจ๊ะ”

พร้อมกันนั้นเจ้าของบ้านต้องคิดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับบริการนักท่องเที่ยว เช่น สอนทำอาหารไทย สอนทำขนมไทย สอนทำเทียนหอม พาไปเที่ยวหรือแนะนำสถานที่ชุมชนที่น่าสนใจ ถ้าหากบ้านใกล้แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา ต้องจัดให้มีการเช่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการท่องเที่ยว เช่น การเช่าจักรยาน การเช่าเรือ ต้องกำหนดราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีแผนที่การเดินทาง ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย สามารถใช้ได้จริง

บทบาทของเจ้าของโฮมสเตย์ที่ดี

เพื่อน ๆ จ๊ะ โฮมสเตย์ที่ดีมักไม่ค่อยว่าง เจ้าของโฮมสเตย์ที่ดีก็เช่นกันต้องมีความรอบรู้อัดแน่นในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้

  1. รู้ข่าวสารและข้อมูลทางการท่องเที่ยวที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ รู้อย่างถูกต้องและชัดเจน

– ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก รู้เรื่องท้องถิ่นของเราประดุจมัคคุเทศก์ที่ดี

– การติดต่อประสานงานรวดเร็วฉับไว เช่น นักท่องเที่ยวได้รับอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน ต้องรู้แหล่งที่จะแจ้ง เพื่อขอความช่วยเหลือ เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

– รู้ทันเหตุการณ์ปัจจุบันของชุมชนและประเทศไทย และยังสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เข้าใจได้

2.แนะนำพร้อมบอกเหตุผลในเรื่องข้อปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในเรื่องของวัฒนธรรมและจารีตประเพณี ความเชื่อในท้องถิ่นของไทยกับนักท่องเที่ยว เช่น แนะนำการโพสท่าสำหรับถ่ายภาพในโบราณสถาน การแต่งกายเข้าไปในสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่มีระเบียบกำหนดไว้บางกรณี หรือบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดความไม่ปลอดภัย ทั้งอาหารการกินและการเดินทาง เมื่อเราทราบก็ควรแนะนำให้นักท่องเที่ยวทราบด้วย เช่น อาหารบางประเภท ยาเสพติด พาหนะเดินทาง การเดินทางเข้าไปเที่ยวชมควรติดต่อผู้ใด หน่วยงานใด เป็นต้น

  1. สามารถทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น นักท่องเที่ยวเป็นไข้ไม่สบาย ได้รับบาดเจ็บ หัวใจวายเฉียบพลัน เจ้าของโฮมสเตย์ต้องมียาสามัญประจำบ้านและอุปกรณ์ พร้อมทั้งความรู้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นประดุจหน่วยกู้ชีพนะจ๊ะ

กฎหมายที่ควรรู้

เพื่อน ๆ ควรศึกษากฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฮมสเตย์ไว้นะจ๊ะ อย่าประมาทนี่คือคำเตือนจากใจ ศึกษาดูนะแบ่งปันให้รู้กันตามหัวข้อด้านล่างเลยจ้า

  • พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
  • กฎกระทรวงกําหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑
  • มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๑

กระจายความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดกับกิจการ

เพื่อน ๆ รู้ไหมว่า เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาพัก สิ่งที่ไม่คาดคิดในบ้านก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ของหาย ลื่นล้มในบริเวณบ้านได้รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ รับประทานอาหารแล้วท้องเสีย หรือเหตุการณ์อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเพื่อน ๆ ที่เป็นเจ้าของบ้านนี่แหละต้องดูแลเอาใจใส่ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของเพื่อน ๆ จึง

ควรมีประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก โดยเลือกความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสี่ยงภัยของกิจการโฮมสเตย์นะจ๊ะ

หากเพื่อน ๆ อยากมีกิจการซึ่งต้องการใช้เงินลงทุนไม่สูง ชอบวิถีสโลว์ไลฟ์นะจ๊ะ บริการบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวหรือโฮมสเตย์ (Homestay) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าลงทุน เมื่อบ้านมีห้องว่าง บริเวณบ้านเนื้อที่กว้างขวาง สิ่งแวดล้อมรอบบ้านเหมาะสม เพื่อน ๆ ก็ปรับปรุงบ้านหลังเก่าขึ้นใหม่ซิจ๊ะ สร้างมุมนั่งเล่นให้ร่มรื่นน่าอยู่ จากนั้น ถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ ทำอย่างไรก็ได้เพื่อประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ผ่านช่องทางการตลาดต่าง ๆ เช่น ทำเว็บไซด์โฮมเตย์ของเพื่อน ๆ โปรโมททาง Facebook, Youtube หรืออื่น ๆ เมื่อมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสวิถีชุมชนแวะเวียนเข้าพัก

เมื่อพวกเขาถูกใจบรรยากาศและบริการที่ดีในฐานะเจ้าของบ้านของเพื่อน ๆ นักท่องเที่ยวจะแนะนำกันแบบปากต่อปาก ถ้าหากคนในชุมชนต้องการทำบ้านเป็นโฮมสเตย์เหมือนกันยังสามารถรวมกลุ่มกันสร้างวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐานขึ้นได้ ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโฮมสเตย์ เตรียมเงินทุนให้พร้อมจากนั้นดำเนินกิจการเลยนะจ๊ะเพื่อน ๆ จ๋า….

“เมืองไทยไม่ไปไม่รู้ ลองทำโฮมสเตย์ดู แล้วจะรู้ว่าเมืองไทยยังมีอะไรให้นักท่องเที่ยวอีกเยอะ”

บทความโดย

ผู้ผ่านรับการฝึกอบรม “ใช้เวลาว่างเขียนบทความสร้างรายได้”

คุณ นฤมล ถิ่นสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ชำนาญการฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด