“ประกันสังคม” เป็นหนึ่งในสวัสดิการสังคมที่เรารู้กันดีในฐานะลูกจ้างและนายจ้างว่ามีหน้าที่ในการนำส่งเงินสมทบทุกเดือน ในอัตรา 5% ของรายได้ที่ลูกจ้างได้รับ โดยเริ่มต้นที่ฐานเงินเดือน 1,650 บาท ไม่เกิน 15,000 บาท หากมีรายได้ต่อเดือนเกิน 15,000 บาท ให้คิดที่ฐานเงินเดือน 15,000 บาท ดังนั้นเราจะต้องนำส่งเงินประกันสังคมสูงสุดเดือนละ 750 บาท โดยนายจ้างมีหน้าที่นำส่งเงินประกันสังคมในทุกเดือน หรือหากเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจจะต้องมีหน้าที่ในการนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองทุกวันที่ 15 ของเดือนอย่างสม่ำเสมอ

เริ่มต้นขายสินค้า ออนไลน์ แบบไม่ต้องสต็อกกับ PriceZA
ลงทะเบียนฟรี ที่นี่

ในขณะที่เรารู้ว่ามีหน้าที่ส่งเงินประกันสังคมในทุก ๆ เดือน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจ่ายเงินประกันสังคมมาแล้วกี่เดือน กี่ปี และมีจำนวนเงินที่นำส่งมาแล้วเท่าไหร่ หากเป็นสมัยก่อนเราจะต้องไปสอบถามกับสำนักงานประกันสังคมในแต่ละท้องที่ แต่ในปัจจุบัน เราสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็ปไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรง

วิธีการตรวจสอบการจ่ายเงินประกันสังคมผ่านเว็ปไซต์

 1. เข้าเว็ปไซต์ของประกันสังคม sso.go.th สู่หน้าหลักของเว็ปไซต์ของประกันสังคม ให้ทำการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูล หากยังไม่เคยสมัครสมาชิก ต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถทำการ Login เข้าระบบ
 2. สมัครสมาชิกสำหรับตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย เพียงแค่ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลคือ เลขที่บัตรประชาชน , ชื่อ – นามสกุล , วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมกับตั้งรหัสส่วนบุคคลสำหรับทำการ Login เข้าระบุ
 3. รับรหัส ยืนยันตัวตนทางโทรศัพท์ ระบบจะทำการส่งรหัสมาทางข้อความ SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกไว้ตอนที่ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลในคำขอสมัครสมาชิก ให้นำรหัส 6 ตัวที่ได้มากรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
 4. Login เข้าระบบ เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิต่าง ๆ ทีได้รับ โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และ Password ที่ตั้งไว้ในตอนที่สมัครสมาชิก
 5. เลือกเมนู ผู้ประกันตน เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนบุคคล จะมีข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับทางประกันสังคม และจะมีหัวข้อย่อยให้เลือกว่าต้องการทราบข้อมูลอะไร โดยข้อมูลในส่วนนี้ จะเป็นเป็นข้อมูลเฉพาะของเราเท่านั้น เช่น ประวัติการจ่ายเงินสมทบ การขอเปลี่ยนสถานพยาบาล การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 6. เลือกหัวข้อย่อย การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ ระบบจะแสดงขอมูลการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มนำส่ง จนถึงปีล่าสุดที่ทำการนำส่งเงินประกันสังคม พร้อมทั้งแสดงจำนวนเงินสมทบในส่วนของนายจ้างและ เงินสมทบในส่วนของรัฐบาล พร้อมทั้งคำนวณจำนวนเงินที่ส่งประกันสังคมรวมทั้งหมดตั้งแต่ปีแรก เพียงเท่านี้เราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วว่าเราจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วกี่บาท

วิธีการตรวจสอบงวดจ่ายเงินสมทบ ว่าจ่ายครบหรือไม่ เดือนนี้จ่ายแล้วหรือยัง

หากเราเป็นผู้ประกันตนแบบ ม.39 / ม.40 (ประกันตนโดยสมัครใจ) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นวิธีการนำเงินสดไปจ่ายเอง หรือวิธีการหักจากบัญชีธนาคาร ในทุกวันที่ 15 ของเดือน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าเงินที่จ่ายไปประกันสังคมได้รับแล้วหรือยัง ประกันสังคมไม่ได้มี SMS แจ้งสถานะเหมือนค่าโทรศัพท์เสียด้วยสิ

 1. ตรวจสอบผ่านการหักบัญชีธนาคาร

เราสามารถตรวจสอบโดยการนำสมุดบัญชีธนาคารไป  Update (ในกรณีหักผ่านบัญชีธนาคาร) หรือตรวจสอบ SMS แจ้งเตือนการเบิกถอนเงินแจ้งเตือนเมื่อบัญชีมีการเคลื่อนไหว แม้จะไม่ได้แจ้งว่าเป็นค่าอะไร แต่ก็สามารถสังเกตได้จากจำนวนเงินว่าตรงกับจำนวนเงินสมทบที่ทางประกันสังคมจะหักในแต่ละเดือนหรือไม่

 1. ตรวจสอบผ่านเว็ปไซต์ของประกันสังคม

วิธีนี้สามารถทำได้ โดยทำการ Login เข้าระบบประกันสังคมเช่นเดิม และเลือกหัวข้อ ‘ข้อมูลการส่งเงินสมทบ’ ระบบจะแสดงข้อมูลการนำส่งเงินสมทบในแต่ละเดือนเรียงลำดับจากงวดล่าสุดไปหางวดก่อนหน้านี้ตามลำดับ

ลืมรหัสผ่าน เข้าระบบไม่ได้ ทำอย่างไรดี

ไม่ได้เข้าระบบมานานจนลืมรหัสผ่าน สามารถทำการขอรหัสใหม่ผ่านระบบได้ ดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบเลือก ‘ลืมรหัสผ่าน’ กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์
 2. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ ว่าจะให้ระบบทำการส่งรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนไปที่หมายเลขโทรศัพท์เดิม หรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์)
 3. ยืนยันตัวตน เมื่อได้รับรหัส OTP ทาง SMS แล้วนำมากรอกเพื่อยืนยันตัวตน ระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสใหม่เพื่อนำไปใช้แทนรหัสเดิม
 4. Login เข้าระบบ โดยใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสใหม่ เข้าใช้งานระบบได้ตามปกติ

การตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินและเงินสะสมที่ได้จ่ายให้กับประกันสังคม เผิน ๆ อาจมองว่าไม่จำเป็น เพราะไม่ว่าอย่างไรก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องจ่ายอยู่แล้ว ไม่ว่าจะจ่ายมานานกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิต แต่แท้จริงแล้ว การตรวจสอบการจ่ายเงินประกันสังคมอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้เรารักษาสิทธิที่ควรได้รับจากเงินที่เราจ่ายไปในแต่ละเดือน เพราะหากขาดส่งเป็นเวลา 3 เดือน สิทธิต่าง ๆที่ควรได้รับมาตั้งแต่แรกจะถูกระงับทันที นั่นหมายความว่าเงินสมทบที่จ่ายไปเป็นเวลานานของเราจะสูญสลายหายไปในอากาศทันที ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในระหว่างประกันตน หรือหลังจากสิ้นระยะเวลาประกันตนแล้ว เช่น

 1. สวัสดิการในระหว่างเป็นผู้ประกันตน เช่น สวัสดิการค่ารักษาพกยาบาล ค่าคลอดบุตร เงินสงเคราะห์บุตร และเงินชดเชยกรณีว่างงาน
 2. สวัสดิการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประกันตน เช่น เงินสงเคราะห์ชราภาพที่จะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี และเงินชดเชยกรณีเสียชีวิต

ในสมัยก่อนการจะตรวจสอบสถานะ การจ่ายเงินประกันสังคม หรือเงินสะสมที่เราจ่ายให้กับประกันสังคมมาทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เพราะจะต้องเข้าไปติดต่อสอบถามที่สำนักงานประกันสังคมท้องที่ และสามารถสอบถามได้เฉพาะในวัน และเวลาราชการเท่านั้น ซึ่งคงไม่มีใครอยากลางานเพื่อไปติดต่อสอบถามกับประกันสังคม ถึงแม้จะอยากรู้แต่ก็ไม่อยากลางาน

แต่ในสมัยนี้ เราสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเว็ปไซต์ของประกันสังคม ซึ่งง่าย  และสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นวันหรือเวลาไหน เพียงคลิ๊กเข้าไปที่ www.sso.go.th  ล็อกอินเข้าระบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถตรวจสอบได้ทันที ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประกันสังคมที่เราควรจะได้รับ ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีการขาดส่งเงินสมทบประกันสังคม ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้นำส่งเงินสมทบควรรีบติดต่อฝ่ายบุคคลของสถานที่ทำงานเพื่อแจ้งปัญหา หรือหดากเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจควรรีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมท้องที่ เพื่อขอจ่ายเงินประกันสังคมย้อนหลังในกรณีที่ขาดส่งไม่เกิน 3 เดือน