การที่คน ๆ หนึ่งจะตัดสินใจซื้อสินค้าสักชิ้นมักมีองค์ประกอบหลายประการมาประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนั้น อาทิเช่นเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องซื้อสินค้าซึ่งอาจมีการพิจารณากันในหลากหลายแง่มุม บางคนคิดแล้วคิดอีกและชั่งน้ำหนักจนมั่นใจจึงจะตัดสินใจซื้อ แต่กระนั้นก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยคำนึงถึงแต่เพียงเหตุผลเพียงอย่างเดียว เพราะยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอาศัยอารมณ์เป็นหลักในการตัดสินใจซื้อสินค้าแต่ละครั้ง หากเจ้าของสินค้ารายใดจับจุดของลูกค้ากลุ่มนี้ได้และนำเอาไปพัฒนาเป็นเทคนิคและวิธีการขายก็เชื่อได้ว่าเจ้าของสินค้ารายนั้นจะต้องประสบความสำเร็จและขายดิบขายดีอย่างแน่นอน การตลาดทางอารมณ์เป็นอย่างไรและเราจะใช้ประโยชน์อะไรจากการตลาดในลักษณะนี้บ้าง บทตวามนี้มี่คำแนะนำดี ๆมาฝากครับ

วิธีกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ขายอะไรก็ขายได้ แค่คุณเข้าใจอารมณ์ของลูกค้า

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างหลากหลาย ยิ่งโลกหมุนไปเร็วมากเพียงใด เทคโนโลยีต่าง ๆที่พัฒนาย่อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆออกมากระตุ้นอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น การแง่ของการทำการค้าก็เช่นกันที่สินค้าใหม่ ๆที่มีคุณภาพย่อมไปกระตุ้นอารมณ์ความอยากได้ของลูกค้าให้เกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าหากผู้ประกอบการรู้จักนำเอาไปประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดย่อมสามารถสร้างโอกาสเหนือกว่าคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน อารมณ์หลัก ๆ 3 อย่างที่คุณควรเรียนรู้และวิธีการประยุกต์ใช้มีดังต่อไปนี้

1. ความกลัว

ความกลัวเป็นหนึ่งในอารมณ์พื้นฐานที่มนุษย์มี ความกลัวเป็นแรงผลักดันตามสัญชาตญาณที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการพยายามปกป้องตัวเอง ปกป้องสิ่งที่รักจากภยันตรายที่จะเข้ามาคุกคามหรือเข้ามาพรากความสุขในชีวิตไป ในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามนุษย์ทุกคนก็ยังคงมีความกลัวอยู่เช่นเดิมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่กลัวบางประการไปบ้างก็ตาม ความกลัวในยุคนี้ก็เช่นความกลัวในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความกลัวการเจ็บป่วย ความกลัวจนหรือกลัวความลำบากรวมไปถึงความกลัวในความตายที่จะมาถึง ความกลัวที่ยกตัวอย่างมาทั้ง 4 อย่างนี้ผู้ประกอบการสามารถนำเอาไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกลุ่มสินค้าของตนได้ครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประกัน อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ออกกำลังกาย อาชีพเสริม สมุนไพรและอาหารเสริมเพื่อการดูแลสุขภาพ ธุรกิจเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้สึกกลัวได้ทั้งสิ้น วิธีการนำความกลัวไปประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดออนไลน์ก็คือ “คุณต้องเข้าไปอยู่ในมิติและมุมมองของพวกเขาว่าอะไรคือต้นเหตุของความกลัวนั้น” รวมไปถึงว่าเหตุใดพวกเขาจึงรู้สึกเช่นนั้น เมื่อคุณเข้าใจแล้วให้สร้าง Content ที่ขยี้หรือจี้เข้าไปในความรู้สึกกลัวของลูกค้า พร้อมทั้งบอกเล่าถึงวิธีการและแนวทางในการแก้ปัญหานั้น หากคุณสร้าง Content ได้ดีพอสินค้าของคุณจะกลายเป็นทางเลือกแรก ๆของลูกค้าครับ

2. ความรัก

ความรักเป็นสิ่งสวยงามและเป็นอารมณ์ที่สรรสร้างสิ่งดี ๆให้แก่โลก แน่นอนว่าความรักคืออารมณ์ในด้านบวกของมนุษย์ซึ่งไม่มีใครที่ไม่อยากจะได้รับความรักจากบุคคลอื่น ความรักมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสถานะไม่ว่าจะเป็นความรักที่มีให้แก่ตนเอง ความรักต่อญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทหรือคนรู้จัก ความรักในธรรมชาติ สัตว์และสิ่งแวดล้อม  รวมไปถึงความรักอันแฝงไปด้วยจิตสำนึกของการรับผิดชอบต่อสังคม อารมณ์บวกเหล่านี้ล้วนแต่ทำให้มนุษย์มีหัวใจที่พองฟูและสวยงามครับ ในแง่ของการขายสินค้า มีสินค้ามากมายที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรักนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม ความรู้ออนไลน์ อุปกรณ์ออกกำลังกายหรือผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพ และยังรวมไปถึงอุปกรณ์ยอดฮิตซึ่งตรงกับเทรนด์การรับผิดชอบต่อสังคมเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หากคุณอยากขายสินค้าโดยต้องการจี้อารมณ์ความรักให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า สิ่งที่คุณต้องสร้างก็คือ Content ที่ส่งต่อความรักและความปรารถนาดีให้ลูกค้ารู้ซึ้งซาบซึ้งกินใจและอินไปกับสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อ เมื่อลูกค้าได้อ่านหรือเสพ Content ของคุณเขาต้องรู้สึกหัวใจพองฟูทั้งในระหว่างการเสพ และหลังจากเสพ content นั้นเสร็จแล้ว เมื่อคุณสามารถดึงอารมณ์ร่วมของลูกค้าได้ ท้ายที่สุดลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ

 3. ความโลภ

ความโลภเป็นได้ทั้งอารมณ์ในแง่บวกและแง่ลบ ความโลภมีอานุภาพทั้งในเชิงสร้างสรรค์และการทำลายล้างหากผู้ที่มีอารมณ์นี้ไม่รู้จักการควบคุมตัวเอง ในแง่ของการขายสินค้าความโลภเป็นอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นและจุดติดได้ง่ายที่สุดหากคุณมีข้อเสนอดี ๆหรือการทำการตลาดเจ๋ง ๆที่แรงพอจะไปกระตุ้นอารมณ์นี้ การกระตุ้นอารมณ์โลภของลูกค้าอาจจะอาศัยหลักของการทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความ “เสียดาย” หากพลาดการซื้อสินค้าจากคุณ และวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการจัดทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม รวมไปถึงการให้ทดลองใช้สินค้าหรือบริการต่าง ๆ ฟรีในระยะเวลาที่กำหนด หากคุณต้องการทำการตลาดโดยการกระตุ้นความโลภของลูกค้าสิ่งที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือ “ค่าใช้จ่ายต่าง ๆในเรื่องของต้นทุนของสินค้า” ที่จะต้องครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดของคุณแล้วเท่านั้น เพราะหากคุณไม่คิดคำนึงถึงต้นทุนของสินค้าให้ถี่ถ้วนและจัดทำโปรโมชั่นออกไป คุณก็อาจจะขาดทุนจากการทำโปรโมชั่นนั้นได้แม้ว่าคุณจะได้ยอดขายอย่างถล่มทลายก็ตาม

นอกเหนือจากอารมณ์ วิธีกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสร้างยอดขาย

นอกเหนือไปจากการใช้อารมณ์ทั้ง 3 รูปแบบในการกระตุ้นการซื้อของลูกค้า คุณอาจจะใช้วิธีการเร่งการตัดสินใจซื้อสินค้าจากลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อเร่งการปิดการขายให้สำเร็จครับ ซึ่งหลักการของการเร่งการตัดสินใจซื้อจะอยู่ที่การสร้างความรู้สึกให้ลูกค้ารู้สึกว่า “จะช้าไม่ได้หากไม่อยากพลาดสิ่งดี ๆ” หรือก็คือการกระตุ้นความรู้สึก “เสียดาย” ให้เกิดขึ้นครับ กระบวนการเร่งการตัดสินใจซื้อที่นิยมกันมีดังนี้

Limited stock: หรือก็คือจำนวนสินค้าที่มีจำกัดซึ่งหากสินค้าหมดลูกค้าก็หมดโอกาสที่จะได้ซื้อสินค้านั้น

Limited time: หรือเวลาจำกัด ส่วนใหญ่มักใช้กับการจัดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยการกำหนดช่วงเวลาการลดราคาหรือการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆที่เพิ่มขึ้นจากเดิม การจำกัดเวลาก็จะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าต้องรีบซื้อสินค้าก่อนที่ระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นจะสิ้นสุดลง

Result: หรือผลลัพธ์จากการใช้สินค้า ในอดีตการทำการตลาดด้วยวิธีนี้มักอาศัยพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นผู้มีอิทธิพลในแวดวงต่าง ๆหรือดารานักร้อง เน็ตไอดอลมาช่วยทำโฆษณา แต่ในปัจจุบันกลุ่มคนที่มักถูกใช้เป็นตัวแทนแบรนด์ก็คือคนธรรมดาที่ออกมาบอกเล่าประสบการณ์การชิ้นค้าต่าง ๆ ครับซึ่งข้อดีของพรีเซ็นเตอร์ที่เป็นคนธรรมดาก็คือ “การเข้าถึงง่าย” ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองก็สามารถเข้าถึงสินค้านั้นได้เช่นกันและที่สำคัญก็คือสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าเพราะตัดปัญหาเรื่องการออกมาพูดเพราะรับผลประโยชน์จากแบรนด์ออกไปได้ดีครับ

วิธีกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า โดยอาศัยการตลาดทางอารมณ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสนใจในการทำการตลาดออนไลน์ครับ เพราะวิธีการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงในการสร้างยอดขายให้เกิดขึ้น หากคุณต้องการสร้างยอดขายและต้องการเดินหน้าให้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ คุณจำเป็นต้องเรียนรู้อาวุธเพิ่มเติมในการทำการตลาดเช่นวิธีการนี้แล้วคุณจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ

บริการอบรม ให้คำปรึกษา Digital Transformation & Digital Marketing  ทั้งแบบรูปแบบองค์กร กลุ่ม และ ตัวต่อตัววิธีกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า