สรุปวันหยุดปี 2567 มีวันไหนบ้าง ? 23 วันหยุดแรงงาน วันหยุดข้าราชการ 2567

แนวทางสำหรับการวางแผนเที่ยวในช่วงวันหยุดปี 2567 โดยมีการระบุวันหยุดราชการ, วันหยุดธนาคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่สำคัญในแต่ละเดือนของปี 2567 พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละวันหยุด เช่น การเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหรือภูเขา, การเข้าร่วมงานเทศกาลท้องถิ่น, หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและศาสนาที่จัดขึ้นในวันสำคัญเหล่านี้ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดและมาตรการป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่ก่อนการเดินทางเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง

มกราคม 2567

 • 1 มกราคม: วันขึ้นปีใหม่

กุมภาพันธ์ 2567

 • 24 กุมภาพันธ์: วันมาฆบูชา
 • 26 กุมภาพันธ์: หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

เมษายน 2567

 • 6 เมษายน: วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • 8 เมษายน: หยุดชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • 13-16 เมษายน: วันสงกรานต์

พฤษภาคม 2567

 • 4 พฤษภาคม: วันฉัตรมงคล
 • 6 พฤษภาคม: หยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
 • 22 พฤษภาคม: วันวิสาขบูชา

กรกฎาคม 2567

 • 20 กรกฎาคม: วันอาสาฬหบูชา
 • 21 กรกฎาคม: วันเข้าพรรษา
 • 22 กรกฎาคม: หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
 • 28 กรกฎาคม: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
 • 29 กรกฎาคม: หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

สิงหาคม 2567

 • 12 สิงหาคม: วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม 2567

 • 13 ตุลาคม: วันนวมินทรมหาราช
 • 14 ตุลาคม: หยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
 • 23 ตุลาคม: วันปิยมหาราช

ธันวาคม 2567

 • 5 ธันวาคม: วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • 10 ธันวาคม: วันรัฐธรรมนูญ
 • 30 ธันวาคม: วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 • 31 ธันวาคม: วันสิ้นปี

สั่งซื้อ Ebook ที่นี่

 

Content Marketing สำหรับธุรกิจร้านอาหาร