ช้าอด !! ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่ม 27 ก.พ.66 – 2 มี.ค.66 นี้

โครงการเราเที่ยวกันเฟส 5 เริ่ม 7 มีนาคม – 30 เมษายน 2566

*ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 – 26 เม.ย.66

ประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 66 เป็นต้นไป

สรุปไทม์ไลน์ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีทั้งหมด ดังนี้

วันที่ 8-15 ก.พ. 66 เปิดรับสมัครผู้ประการรายใหม่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5
วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 66 เปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน
วันที่ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เปิดจองที่พัก และกดยอมรับข้อตกลง (Consent) ในแอปพลิเคชัน เป๋าตัง
วันที่ 10 มี.ค. 66 Check in เข้าที่พักวันแรก
วันที่ 26 เม.ย. 66 จองที่พักวันสุดท้าย
วันที่ 29 เม.ย. 66 Check in เข้าที่พักวันสุดท้าย
วันที่ 30 เม.ย. 66 วันสิ้นสุดโครงการ Check out ที่พักวันสุดท้าย… สามารถติดตามต่อได้ที่ :

สามารถลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส5 ได้ ที่นี่ 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีดังนี้

รัฐบาลสนับสนุนค่าห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ (ห้อง/คืน)
รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน (5 สิทธิ)
ต้องจองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 3 วัน
เมื่อชำระเงินจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการจองได้
ประชาชนต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนการ Check In
เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนอกทะเบียนบ้านเท่านั้น
รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท อัตราเดียวทุกวัน ให้กับประชาชน
เมื่อ Check In โรงแรมสำเร็จ (ต้องใช้จังหวัดนอกทะเบียนบ้าน) จะได้รับคูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวัน Check In โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวัน Check Out
คูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและกิจการท่องเที่ยวที่ ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

หมายเหตุ
1. ไม่สามารถเลื่อนการจองที่พัก/โรงแรม ระหว่างโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1,-4 มาเข้าพักในช่วงโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ได้
2. ไม่สามารถขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1-4 มาขอรับเงินสนับสนุนฯ ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้
3. สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1 -4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ