ลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร เข้าร่วมแล้ว 1 แสนราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานสถานะการเปิดรับการแสดงความประสงค์จากเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วมในมาตรการ ลงทะเบียนพักหนี้เกษตรกร ภายใต้นโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องการรับการสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก.

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66, ธ.ก.ส. ได้เปิดรับแสดงความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และ ณ วันที่ 6 ต.ค.66, มีเกษตรกรทั้งสิ้น 103,137 ราย ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวแล้ว.

เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้นี้ คือ ผู้ที่มีหนี้เครดิตกับธ.ก.ส. ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ไม่เกิน 3 แสนบาท โดยรวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้สถานะปกติหรือเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก็สามารถเข้าร่วมได้.

เกษตรกรที่สนใจในมาตรการดังกล่าวสามารถแสดงความประสงค์ได้โดย:

เข้าสู่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile.
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.
กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.
ระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรและนัดหมายสำหรับการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง.

เพื่อความยืดหยุ่นและสะดวกในการเข้าถึง, ธ.ก.ส. ยังมีการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เพื่อแจ้งเตือนและนัดหมาย รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือที่สาขาธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ.

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์