สินเชื่อพรอมิส ดีไหม รีวิว สินเชื่อพรอมิส กู้ได้สูงสุด 300000 บาท สมัครง่าย อนุมัติไว

สินเชื่อพรอมิสเป็นการให้บริการเงินกู้ส่วนบุคคลสำหรับความต้องการเงินสดไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ส่วนวงเงินของสินเชื่อส่วนบุคคลจะพิจารณาจากเงินเดือนหรือรายได้ประจำของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกินความสามารถในการชำระเงินคืน

– หากมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดของสินเชื่อเงินก้อนจะไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน (จนถึง 31 ธันวาคม 2565)

– หากรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือ ไม่เกิน 300,000 บาท อย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่ำกว่า

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้างคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

สมัครสินเชื่อ พรอมิส ที่นี่

1. บุคคลที่มีอายุ 20-64 ปี (จำกัดเฉพาะผู้ที่สัญชาติไทย)
2. บุคคลที่รายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป (สามารถแสดงสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน)
3. อายุการทำงานปัจจุบัน
– พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป
– พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
4. มีที่พักอาศัย หรือมีที่งานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ
*** ตรวจสอบพื้นที่เขตให้บริการได้ที่ https://www.promise.co.th/branch.html หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส) ***
5. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*** เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ***

เอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อมีอะไรบ้าง

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนอายุไม่เกิน 60 วัน
※เอกสารมีผลต่อการอนุมัติ แนะนำสลิปเงินเดือน 2 เดือนล่าสุดแต่ถ้าหากลูกค้ามีสลิปเงินเดือน 1 เดือนก็สามารถใช้ได้
3. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ตัวจริงหรือสำเนา)

เอกสารที่หากมีขอให้นำมาเผื่อ

1. บัตรพนักงานที่มีรูปหน้า

เงินสูงสุดที่สามารถกู้ได้เท่าไร

– สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่า ของรายได้ต่อเดือน และไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)
– สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ ต่อเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะต่ำกว่า

* เงื่อนไขการพิจารณาวงเงินกู้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิสมีอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
* อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฏระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

การอนุมัติ สินเชื่อใช้เวลาพิจารณากี่วัน

ทำการหากได้รับเอกสารการสมัครจากท่านครบถ้วนภายใน 18.00 น. จะทราบผลภายใน 1 ชั่วโมงหรือภายในวันถัดไป
**ระยะเวลาการพิจารณาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยอื่น เช่น ความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร จำนวนผู้ขอพิจารณาสินเชื่อ หรือปัญหาระบบขัดข้อง

ตรวจสอบผลการสมัคร ได้ที่ช่องทางใดบ้าง

สมัครสินเชื่อ พรอมิส ที่นี่

กรณีผ่านการอนุมัติ จะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งผลทางโทรศัพท์มือถือ
– ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณา ระบบจะส่ง SMS แจ้งลูกค้า
สอบถามเพิ่มเติมที่ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)

หากต้องการขอกู้เพิ่มในวงเงิน ต้องทำอย่างไรบ้าง

การขอกู้เพิ่ม (ลูกค้าเก่า) ภายในวงเงินสัญญา ลูกค้าสามารถเช็คจำนวนเงินที่สามารถกู้เพิ่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องยื่นเอกสารได้ที่เว็บไซต์สมาชิก หรือติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิสอีกครั้ง)

หากต้องการเปลี่ยนวงเงินสัญญา (ขอเพิ่มวงเงิน) ต้องทำอย่างไรบ้าง

กรณีเปลี่ยนวงเงินสัญญา (ขอเพิ่มวงเงินจากเดิม เช่น ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินเดือนปรับเพิ่มขึ้น) สามารถนำเอกสารแสดงรายได้ (สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน ตัวจริง) ยื่นที่สาขาหรือจุดบริการ เพื่อปรับฐานข้อมูลรายได้
บริษัทจะแจ้งผลการเปลี่ยนสัญญา ตามช่องทางดังต่อไปนี้
・กรณีผ่านการอนุมัติ บริษัทจะโทรแจ้งทางโทรศัพท์
・กรณีไม่ผ่านการอนุมัตื บริษัทจะแจ้งทางข้อความ SMS

ต้องการจะสอบถามข้อมูลประวัติการชำระเงินต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์สำหรับสมาชิก ซึ่งสามารถ
-เช็คเงินต้นคงค้าง
-ยอดเงินที่ต้องชำระและวันครบกำหนดชำระ
-ยอดเงินที่ขอกู้เพิ่มและยอดคงเหลือที่กู้ได้

ชำระค่างวดอย่างไร หากไม่มีใบแจ้งหนี้

หากใบแจ้งหนี้หาย หรือไม่มีใบแจ้งหนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 หรือชำระผ่าน Mobile Banking
กรณีลูกค้าสะดวกชำระผ่าน Mobile Banking ในช่อง Ref No.1/2 ระบุ หมายเลขสมาชิก 7 หลัก
หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) แจ้งหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 01055-47040-214 ตามด้วยเลขสมาชิก 7 หลัก หรือ ลูกค้าสามารถรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านบริการ e-Statement และแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่รับชำระ เพื่อสแกนชำระค่างวด
*เลขสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งหนี้/เว็บไซต์สมาชิก

การบริการหักค่างวดอัตโนมัติผ่านธนาคาร สามารถสมัครใช้บริการได้อย่างไร?

ลูกค้าสามารถใช้บริการหักผ่านบัญชีธนาคารอัตโนมัติโดยติดต่อที่สาขาพรอมิสทั่วประเทศ พร้อมหลักฐานในการขอสมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ดังนี้
– บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
– แบบฟอร์มคำร้องการหักผ่านบัญชี (จัดเตรียมไว้ที่สาขาพรอมิสทั่วประเทศ)
ลูกค้าสามารถทำรายการสมัครหักผ่านบัญชีอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพ, ธนคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงศรีอยุธยา
** เมื่อลูกค้าได้ดาเนินการยื่นเรื่องหักผ่านบัญชีธนาคารแล้ว แนะนำลูกค้าชาระค่างวดผ่านช่องทางอื่นด้วยตนเองเข้ามาก่อน รอจนกว่าขั้นตอนการยื่นเรื่องหักผ่านบัญธนาคารสิ้นเสร็จ ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งข้อความทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ลูกค้าทราบว่าสามารถเริ่มหักค่างวดผ่านบัญชีธนาคารได้เมื่อใด

ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่จัดส่งเอกสารใหม่ต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)

หากชำระเงินค่างวดมาเกินต้องทำอย่างไร

ขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่าเงินส่วนต่างที่ชำระเกินเข้ามาจะถูกนำไปหักยอดเงินต้น ซึ่งจะทำให้ยอดหนี้ลดเร็วขึ้น และชำระหนี้หมดได้เร็วมากขึ้นกว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม หากท่านประสงค์ขอคืนส่วนต่าง สามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้
ก่อนอื่นขอความกรุณาติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส) เพื่อแจ้งความประสงค์ขอคืนส่วนต่างในกรณีที่ชำระเกิน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ Call Center จะแนะนำให้ท่านนำเอกสารด้านล่างไปยื่นที่หน้าสาขาพรอมิส
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
2. ใบเสร็จชำระเงิน (ตัวจริง)

ช่องทางการชำระค่างวดมีอะไรบ้าง

ช่องทางในการชำระเงินค่างวดสำหรับลูกค้าพรอมิส มีดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคารกสิกร
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
4. ธนาคารกรุงเทพ
5. ธนาคารทหารไทยธนชาต
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ชำระผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้ง/ATM)
7. เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ 7-11 ทุกสาขา (ชำระโดยใช้ใบแจ้งหนี้ที่มี Barcode เท่านั้น)
8. ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศไทย และเคาน์เตอร์ที่มีสัญลักษณ์ เพย์@โพสต์
9. ห้างสรรพสินค้า LOTUS’S และ BigC

หากต้องการชำระเงินผ่านธนาคารแต่ไม่ได้นำแบบฟอร์มการชำระเงินไป ณ จุดชำระเงินต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านบริการ e-Statement และแสดงหน้าจอโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดที่รับชำระ เพื่อสแกน หรือ ติดต่อ Call Center โทร 1751 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินที่ www.promise.co.th หรือท่านสามารถใช้ใบแจ้งหนี้ที่มีแถบบาร์โค้ดชำระเงินได้

ชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารยังไง?

สมัครสินเชื่อ พรอมิส ที่นี่

1. เข้าไปที่แอพลิเคชั่นของธนาคารที่ต้องการ เลือกธุรกรรม แล้วไปที่จ่ายบิล
2. เลือกสินเชื่อ/เช่าซื้อ แล้วพิมพ์คำว่า “พรอมิส” ในช่องค้นหา
3. กรอกรหัสอ้างอิง 1 (REF1) ใส่เลขที่สมาชิก 7 หลักในใบแจ้งหนี้/เว็บไซต์สมาชิก
4. กรอกรหัสอ้างอิง 2 (REF2) ใส่เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
5. กรอกจำนวนยอดที่ต้องการชำระ แล้วกดต่อไป
6. เช็คข้อมูลการการชำระ
7. กดยืนยันเพื่อโอนเงิน
8. เก็บสลิปไว้เพื่อเป็นการยืนยันการชำระเงิน

สามารถสมัครสินเชื่อพรอมิสได้ที่ไหนบ้าง

สามารถสมัครได้ที่สาขาและจุดบริการพรอมิส

เบอร์ติดต่อ call center และวัน-เวลา

ทำการติดต่อ Call Center 1751 ได้ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-18.00 น. (โปรดตรวจสอบวันหยุดในช่วงวันขึ้นปีใหม่ และวันสงกรานต์จากเว็บไซต์พรอมิส)

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 15% – 25% ต่อปี