สรุปราคาทองคำวันนี้ 3 ธ.ค.2565

ชนิดความบริสุทธิ์ของทองราคาขาย/บาทราคารับซื้อ/บาทราคารับซื้อ/กรัม
ทองคำแท่ง 96.5%29,550.0029,450.00n/a
ทองรูปพรรณ 96.5%30,050.0028,925.281,908.00
ทองรูปพรรณ 99.99%n/a29,971.321,977.00
ทองรูปพรรณ 90%n/a26,032.751,717.20
ทองรูปพรรณ 80%n/a23,140.221,526.40
ทองรูปพรรณ 50%n/a13,022.44859.00
ทองรูปพรรณ 40%n/a10,126.88668.00
โดยอ้างอิงจากราคาทองที่ซื้อขายประจำวันตามประกาศของ : สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association

สรุปราคาทองคำวันนี้ 3 ธ.ค.2565

ทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% ทองมาตรฐานที่นิยมซื้อขายกันในประเทศไทย

 ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม
 ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม

ทองคำความบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐานทองคำที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก

หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% ทองคำ 1 กิโลกรัม เท่ากับ 32.1508 (ทรอย) ออนซ์
 ทองคำ 1 (ทรอย) ออนซ์ เท่ากับ 31.1040 กรัม
 1 ทรอยออนซ์ เท่ากับ 1.097 ออนซ์ (ปกติ)
 12 ทรอยออนซ์ เท่ากับ 1 ทรอยปอน
 1 ทรอยปอน เท่ากับ 373 กรัม

เทรดทองมือใหม่