ครม.อนุมัติมาตรการพักชำระหนี้ 3 ปี มีหนี้ไม่เกิน 3 แสนได้รับสิทธิ์ เริ่มลงทะเบียน 1 ต.ค.66

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลังได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรการพักชำระหนี้และการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ในภาคการเกษตร ตามนโยบายรัฐบาลระยะที่ 1 ดังนี้:

มาตรการพักชำระหนี้ 3 ปีให้กับลูกหนี้รายย่อย:

มาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการช่วยเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้คงเหลือไม่เกิน 300,000 บาท และเป็นหนี้ปกติหรือหนี้ค้างชำระ (NPLs) ในช่วงเวลาที่ระบุ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567.
เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถขอเข้าร่วมมาตรการนี้ตามความสมัครใจในช่วงเวลาที่กำหนด.

การพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้:

ธ.ก.ส.จะร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอกในการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรนำเงินไปลงทุนในการปรับปรุงอาชีพหรือขยายการประกอบอาชีพให้ดียิ่งขึ้น.
การอบรมเกษตรกรจะช่วยฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่ายที่จำเป็น และเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว.

มาตรการนี้จะช่วยในการเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เหลือเพียงพอต่อรายจ่าย และเสริมโอกาสในการลงทุนในการปรับปรุงการผลิต.
การบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกรรายย่อยและการพัฒนาศักยภาพของพวกเขาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจในระดับฐานของประเทศ และมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรและเศรษฐกิจที่มีรากฐานแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาว.

 

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์