เกษตรกร-แม่ค้า-ฟรีแลนซ์ ยินดี! ‘กระทรวงแรงงาน’ ผลักดันประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อชดเชยรายได้ในช่วงหยุดงาน

ในยุคที่ความไม่แน่นอนเป็นเรื่องปกติ กระทรวงแรงงานได้มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มแรงงานที่มักถูกละเลย ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร, แม่ค้าในตลาด, หรือแม้กระทั่งฟรีแลนซ์ ที่ไม่ได้มีรายได้แน่นอน ด้วยการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมประกันสังคมมาตรา 40 ที่จะช่วยให้มีรายได้แม้ในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพ และความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองได้ด้วย นี่คือก้าวที่สำคัญของการปฏิรูประบบประกันสังคม ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นการปกป้อง แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ที่พร้อมที่จะขยับขึ้นไปยังชั้นที่สูงขึ้นในชีวิต.

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2566, โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 รุ่นที่ 2 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานต่างๆ และเป็นโอกาสในการเชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และแรงงานนอกระบบ เข้ามาร่วมโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนและเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มแรงงานที่มีอาชีพอิสระ โดยให้ความคุ้มครองในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วย การทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการจัดการศพ โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการเงิน แต่ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งในด้านสุขภาพ และความมั่นคงในชีวิตสำหรับผู้ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อครอบครัวและชุมชนของพวกเขา

นอกจากนี้ ในงานยังมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการประกันสังคม ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพยายามที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานทั้งหลาย

ผ่านการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มแรงงานที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคม ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและรับสิทธิ์ที่ควรได้รับ และที่สำคัญเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคง และสร้างฐานความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยในระยะยาว

โครงการประกันสังคมมาตรา 40 ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองและความมั่นคงในชีวิตสำหรับกลุ่มแรงงานอิสระ หรือแรงงานที่ไม่ได้เข้าร่วมระบบประกันสังคมภาคบังคับ (มาตรา 33) โดยมีสิทธิประโยชน์หลักๆ ดังนี้:

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย  

  1. เงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ: หากผู้ประกันตนมีการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ไม่ใช่จากการทำงาน และไม่สามารถทำงานได้ จะได้รับเงินชดเชยรายได้ที่สูญเสียไป โดยจะต้องมีการรับรองจากแพทย์ว่าไม่สามารถทำงานได้
  2. เงินทดแทนในกรณีทุพพลภาพ: หากผู้ประกันตนเกิดความพิการถาวร ไม่ว่าจะเป็นพิการบางส่วนหรือทั้งหมด จะได้รับเงินชดเชย และอาจได้รับการสนับสนุนอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ช่วยเหลือ การฝึกอาชีพ หรือการจัดหางาน
  3. ค่าทำศพ: ในกรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิต ครอบครัวหรือผู้ที่เป็นมรดกจะได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดงานศพ
  4. บำเหน็จชราภาพ: สำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยเกษียณ และได้เข้าร่วมประกันสังคมมาอย่างต่อเนื่อง จะได้รับเงินบำเหน็จเพื่อช่วยเติมเต็มความต้องการในช่วงชีวิตที่ไม่ได้ทำงาน
  5. สงเคราะห์บุตร: สำหรับผู้ประกันตนที่มีบุตร จะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร ไม่ว่าจะเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอาหาร หรือค่ารักษาพยาบาล

การเข้าร่วมโครงการประกันสังคมมาตรา 40 นี้ จะช่วยให้แรงงานอิสระมีความมั่นคงและความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิต และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงในชุมชนและสังคมไทยในระยะยาวด้วยเช่นกันครับ