บสย. 2567 สนับสนุน SMEs ไทยในยุคดิจิทัล ค้ำประกัน ปรับโครงสร้างหนี้ แก้หนี้

ในยุคที่เศรษฐกิจและการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเข้าถึงทุนและสินเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) สามารถเติบโตและแข่งขันได้ บสย. ได้รับการกล่าวถึงว่ามีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง SMEs กับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะในการค้ำประกันสินเชื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น

กลยุทธ์หลักของ บสย. 2567

1. ช่วยค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. ได้วางเป้าหมายค้ำประกันสินเชื่อในปี 2567 ที่ 115,600 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน SMEs ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ โดยมีโครงการค้ำประกันที่หลากหลาย เช่น B17 และ RBP ที่มีวงเงิน 75,600 ล้านบาท และโครงการค้ำประกันสินเชื่อดอกเบี้ยถูก ที่มีวงเงิน 40,000 ล้านบาท

2. ช่วยปรับโครงสร้างหนี้

การปรับโครงสร้างหนี้เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่บสย. ให้ความสำคัญ เพื่อช่วยให้ SMEs ที่มีภาระหนี้สามารถจัดการหนี้ได้ดียิ่งขึ้น และมีโอกาสฟื้นฟูธุรกิจได้

3. ช่วยแก้หนี้

บสย. มุ่งมั่นในการช่วยเหลือธุรกิจที่ต้องการการแก้ไขหนี้ โดยมีการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อในปี 2566 รวมถึง 114,025 ล้านบาท และมีการค้ำประกันสินเชื่อโครงการ SMEs เพื่อความยั่งยืน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การเป็น Credit Mediator และ SMEs Digital Gateway

บสย. มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็น Credit Mediator และ SMEs Digital Gateway ภายใต้แนวคิด “TCG Fast-Forward Sustainable Credit Guarantee” โดยมุ่งยกระดับการค้ำประกันสินเชื่อและเชื่อมการบริการใหม่เข้าถึง SMEs มากขึ้น ตามเป้าหมาย

ผลลัพธ์และคาดการณ์

ผลการดำเนินงานของบสย. ในปี 2566 แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการค้ำประกันสินเชื่อ โดยมีการอนุมัติค้ำประกันรวมถึง 114,025 ล้านบาท และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าโครงการ PGS11 จะได้รับการอนุมัติวงเงิน 100,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน SMEs ในปี 2567 ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้ในอนาคต

สรุป บสย. 2567

บสย. ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุน SMEs ไทยผ่านการค้ำประกันสินเชื่อและการพัฒนาโครงการที่หลากหลาย เพื่อเสริมสภาพคล่องและเปิดโอกาสให้ธุรกิจเหล่านี้เติบโตและยืนหยัดในยุคดิจิทัล การเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและการมุ่งเน้นไปที่การเป็น Credit Mediator และ SMEs Digital Gateway จะช่วยให้บสย. สามารถสนับสนุน SMEs ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

สินเชื่อบุคคลไทยเครดิต