ปัญหาใหญ่ของ SMEs

ในการทำธุรกิจออนไลน์เรื่องหนึ่งคือการไม่มีบทความที่ดี และต่อเนื่องลงในเว็บไซต์ของตัวเอง เหตุผลหลัก ๆ ที่ทางทีมงานเถ้าแก่ใหม่ได้เก็บรวบรวมจากการให้คำปรึกษา ฝึกอบรม และให้บริการด้านการวางแผนการตลาดคือ

 1. ขาดคนหรือทีมงานที่จะมาช่วยเขียนบทความ
 2. เจ้าของไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขียน
 3. ขาดทักษะในการเขียน จึงไม่ได้ลงมือทำ
 4. คิดได้ แต่สื่อสารออกมาเป็นบทความไม่ได้
 5. ไม่เข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
 6. ขาดความรู้เรื่องการเขียนบทความเพื่อการทำ SEO

บริการเขียนตอบโจทย์ได้อย่างไร

 1. เป็น partner กับ SMEs ในการสร้างบทความที่เหมาะสมลงในเว็บ
 2. เจ้าของกิจการไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่ม
 3. ทีมงานช่วยวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า เนื้อหาที่เหมาะสม
 4. วางแผนบทความเพื่อให้ติดอันดับดี ๆ บน google
 5. ภาษาที่ใช้เป็นภาษาในมุมมองเพื่อนของลูกค้า
 6. เจ้าของกิจการมีเวลาที่จะโฟกัสในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์และดูแลลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงานเพื่อที่จะรับงานเขียนบทความให้แต่ละธุรกิจ

 1. ศึกษาประเภทธุรกิจ สินค้า บริการ
 2. พิจารณาปัญหา และ ความต้องการ ของกลุ่มลูกค้า
 3. ทำ Content Mapping เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากับสินค้าของ SMEs
 4. ออกแบบรูปแบบบทความ Content เพื่อให้รองรับ SEO เพื่อให้ค้นหาเจอใน google

รูปแบบบริการเขียนบทความ

 1. บทความแบบเป็นรายครั้ง รายหัวข้อ และประเด็นที่ต้องการให้เขียน
 2. บทความรายเดือน (แนะนำสุดเจ๋ง) บทความความยาว 600 -800 คำ จำนวน 30 บทความต่อเดือน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ
 3. บทความรายไตรมาส 3 เดือน (หวังผลทางด้าน SEO ) บทความความยาว 600 -800 คำ จำนวน 30 บทความต่อเดือน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ส่วนลด 10% จากราคาปกติ
 4. บทความ 6 เดือน (แน่วแน่ทำธุรกิจออนไลน์ระยะยาว) บทความความยาว 600 -800 คำ จำนวน 30 บทความต่อเดือน อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ ส่วนลด 15 % จากราคาปกติ

สำหรับ SMEs ที่สนใจรับบริการ สามารถลงทะเบียน เพื่อให้ทางทีมงานพิจารณาธุรกิจและวางแผนบทความแจ้งใบเสนอราคาได้ตามลิ้งนี้ครับ >> ลงทะเบียนรับบริการเขียนบทความลงเว็บไซต์

พูดคุยก่อนใช้บริการ เขียนบทความ สร้างคอนเทนต์ ลงเว็บไซต์ และ แฟนเพจ