นักลงทุนรายย่อยนัดหยุดเทรด ค้านภาษีซื้อขายหุ้น ทำตลาดหลักทรัพย์ราคาร่วง เล็กน้อย

ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้ นักลงทุนรายย่อยที่ไม่เห็นด้วยกรณีกระทรวงการคลังเตรียมจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ภาษีขายหุ้น 0.1%) เตรียมตอบโต้ด้วยการหยุดทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือหยุดซื้อขายหุ้นในวันนี้ 1 วัน
ขณะที่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง ยืนยันว่า จะไม่มีการทบทวนชะลอการจัดเก็บภาษีขายหุ้นแล้ว เนื่องจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเรื่องนี้ไปแล้ว ส่วนกรณีนักลงทุนรายย่อยจะนัดหยุดซื้อขายนั้นคงไม่สามารถห้ามได้

ในวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ จะเดินทางไปเข้าพบเลขาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อหารือในประเด็นหุ้นของบมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ที่สร้างผลกระทบลามเป็นโดมิโน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แถลงสรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนพ.ย. 65
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดกิจกรรม Opportunity Day รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/65 ประกอบด้วย บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO), บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป (THANA), บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED), บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR), บมจ.ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ (TRU) และ บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) แถลงข่าวอัพเดทเศรษฐกิจไตรมาส 4
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค และดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนพ.ย. ปี 2565
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวแสดงความยินดีและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับ โดยมีประธานรัฐสภา ปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “สถานศึกษากับการสร้างวินัยและสำนึกรับผิดชอบแก่นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม” และผู้จัดการ กยศ. กล่าวรายงานความเป็นมา
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดพิธีลงนามความเข้าใจว่าด้วย การส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต แถลงข่าว กรมสรรพสามิตจับกุมบุหรี่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ผ่านช่องทางออนไลน์
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) แถลงข่าว “ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64-ก.ย. 65) และทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566
ภารกิจของคณะรัฐมนตรี ลอร์ดโพลแห่งเบย์สวอเตอร์ (Lord Powell of Bayswater KCMG) สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักร เข้าเยี่ยมคารวะพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือนประเทศไทย
ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (National AI Committee) ครั้งที่ 1/2565

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ครั้งที่ 2/2565
นายสุพัฒนาพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา ครั้งที่ 4/2565
ช่วงบ่าย นายสุพัฒนพงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ครั้งที่ 2/2565

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีแถลงความสำเร็จของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2565 (ThaiTAM 2022)
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ชมนิทรรศการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จ.จันทบุรี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานงานแถลงข่าว “โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2566 ของกรมส่งเสริมการเกษตร : Keep Going, Keep Growing, Sharing Happiness” ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
ภารกิจของกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. สัญจร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) ช่วงบ่าย ลงพื้นที่เขตดอนเมือง
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ กทม.2 จากนั้นเป้นประธานเปิดงานแถลงข่าวและเสวนา “เพียงแค่เรามองคนทุกคนเป็นคนเท่ากัน อนาคต sex worker ประเทศไทย”
ต่อมา นายศานนท์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2566 (Bangkok Design Week 2023)

นักลงทุนรายย่อยนัดหยุดเทรด ค้านภาษีซื้อขายหุ้น ทำตลาดหลักทรัพย์ราคาร่วง เล็กน้อย