เรื่องของบัญชีเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญของธุรกิจและร้านค้าออนไลน์ เพราะระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกิจการว่าเป็นอย่างไรและมีสุขภาพทางการเงินที่ดีหรือมีปัญหาตรงจุดไหนหรือไม่ นอกจากที่บัญชีจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่เอาไว้ตรวจสอบสุขภาพของธุรกิจและใช้ประกอบการตัดสินใจหากคุณคิดที่จะขยายกิจการ บัญชียังมีความสำคัญในเรื่องของการเป็นหลักฐานสำคัญในการยื่นภาษีในแต่ละปี

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมและอัปเดตข้อมูลบัญชีอยู่เสมอจึงช่วยไม่ให้คุณต้องวุ่นวายในช่วงปลายปี สำหรับเจ้าของร้านค้าออนไลน์รายใดที่ต้องจัดทำบัญชีของกิจการด้วยตนเองวันนี้เรามีคำแนะนำเรื่องการจัดทำบัญชีอย่างไรที่ไม่ให้คุณต้องวุ่นวายในช่วงช่วงปิดงบมาฝาก

8 วิธีทําบัญชีด้วยตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องวุ่นวายในช่วงช่วงปิดงบ

1. ตรวจสอบเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ถูกต้อง

สิ่งแรกที่คุณต้องคำนึงถึงก่อนเสมอเมื่อต้องเริ่มทำบัญชีของธุรกิจด้วยตนเองคือเรื่องของ “ภาษี” ที่คุณต้องตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับคุณทั้งหมดก่อนว่าร้านค้าหรือธุรกิจออนไลน์ของคุณมีภาษีใดที่ต้องจัดการบ้างไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของคุณเอง ภาษีนิติบุคคลในกรณีที่คุณจดทะเบียนตั้งบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อกิจการของคุณมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี การตรวจสอบภาษีที่เกี่ยวข้องกับคุณเสียแต่เนิ่น ๆ จะมีส่วนสำคัญทั้งในเรื่องของการวางแผนสิทธิประโยชน์ทางภาษีรวมไปถึงป้องกันไม่ให้คุณหลงลืมการยื่นภาษีต่าง ๆ

2. เช็ก Deadline วันสำคัญของการยื่นเอกสารให้ถูกต้อง

Deadline วันสำคัญในการยื่นเอกสารต่าง ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ deadline ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสารต่าง ๆ ในแต่ละปีให้ดีเพราะในหลายครั้งที่รัฐมักจะให้ขยายระยะเวลาในการยื่นเอกสารเช่นการยื่นงบการเงินในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคล ซึ่งหากคุณไม่ตรวจสอบ deadline ให้ดีและยื่นเอกสารล่าช้าก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

3. ทำหัวตารางบัญชีที่เข้าใจง่าย

ก่อนที่จะบันทึกรายละเอียดทางบัญชีคุณจำเป็นต้องทำหัวตารางบัญชีให้เข้าใจง่าย ละเอียดและตรงไปตรงมาเสียก่อน เพราะหัวตารางที่มีความละเอียด มีข้อมูลสำคัญถูกต้องครบถ้วนและเข้าใจง่ายจะทำให้การทำบัญชีของคุณเป็นระบบ ใช้งานง่ายและตรวจสอบได้ง่ายหรือแม้กระทั่งใช้หาข้อมูลเพื่อเทียบเคียงหรือยืนยันก็ทำได้ง่ายเช่นกัน

4. บันทึกรายการบัญชีอย่างตามลำดับและไม่สลับลำดับไปมา

การบันทึกรายการบัญชีที่ดีคุณจำเป็นต้องบันทึกตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังตามลำดับอย่างถูกต้องและครบถ้วนไม่กระโดดข้ามไปข้ามมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนและเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบย้อนหลัง เพราะตัวเลขที่เกิดขึ้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับรายการบัญชีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมาได้และการที่คุณบันทึกสลับไปมาก็อาจทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาในภายหลัง

5. หากมีการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ต้องลงชื่อกำกับด้วยเสมอ

การแก้ไขข้อมูลรายการบัญชีสามารถทำได้เช่นการยกเลิกใบเสร็จรับเงินหรือรายการจ่ายต่าง ๆ เป็นต้น แต่ทุกครั้งที่คุณทำการแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ คุณต้องลงชื่อกำกับรายการที่ถูกแก้ไขหรือยกเลิกนั้นเสมอเพื่อให้สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ว่าใครเป็นผู้ยกเลิกรายการดังกล่าว เพราะเมื่อใดที่เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นจะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ที่ยกเลิกรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว

6. แยกหมวดหมู่เอกสารให้เป็นระเบียบ

เอกสารที่ประกอบการลงบัญชีมีหลายชนิดทั้งเอกสารการรับการจ่ายเงิน เอกสารประวัติลูกหนี้ เจ้าหนี้ และใบเสร็จที่ออกให้ลูกค้า เพื่อความละเอียดรอบคอบและแม่นยำคุณจำเป็นต้องแยกเอกสารต่าง ๆ ออกจากกันให้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบและควรทำการเรียงลำดับตามวันเวลาหรือตัวอักษรด้วย เพื่อในกรณีที่คุณจำเป็นต้องใช้อ้างอิงหรือรวบรวมเพื่อคำนวณภาษีในช่วงปลายปีจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในภายหลัง

7. วางแผนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้พร้อมเสมอ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิ่งที่คุณต้องจัดการควบคู่ไปกับการบันทึกรายการบัญชีเสมอ และการที่คุณจะสามารถวางแผนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดคุณจำเป็นต้องสรุปรายการบัญชีในทุกเดือนที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณได้ทราบถึงรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงและสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้เพื่อนำมาคำนวณวางแผนสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั่นเอง การวางแผนสิทธิประโยชน์ภาษีอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณประหยัดภาษีเมื่อถึงเวลาต้องเสียภาษีในช่วงปลายปีนั่นเอง

8. อย่าลืมที่จะเก็บรักษาเอกสารทางบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

เมื่อคุณทำการยื่นภาษีหรือเอกสารงบการเงินในแต่ละปีไปแล้ว เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณต้องทำการจัดเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีจึงจะสามารถทำลายเอกสารเหล่านั้นทิ้งได้ เพราะกรมสรรพกรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะเรียกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อซึ่งหากคุณไม่มีเอกสารบัญชีดังกล่าวเมื่อถึงคราวที่หน่วยงานราชการเรียกตรวจสอบ ก็จะมีความผิดโดยจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งรายการทําบัญชีด้วยตัวเองที่คุณต้องให้ความสนใจ

ทําบัญชีด้วยตัวเอง

ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการจัดส่งสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งรายการบัญชีที่คุณต้องให้ความสนใจ เพราะรายการบัญชีนี้อาจส่งผลกระทบต่อรายการบัญชีอื่น ๆ ด้วยเช่นกันเช่นเมื่อเกิดกรณีผิดพลาดในการจัดส่งสินค้าแล้วลูกค้าขอเรียกรับเงินคืนเป็นต้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวคุณจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเลือกบริษัทจัดส่งสินค้าที่ต้องมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริษัทขนส่งให้เข้ามาช่วยจัดส่งสินค้าของคุณ Por Lor Express เป็นบริษัทจัดส่งที่คำนึงถึงคุรภาพและมาตรฐานในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะเราเข้าใจดีถึงความสำคัญของกระบวนการจัดส่งสินค้าที่มีผลต่อความสำเร็จของร้านค้าออนไลน์เราจึงพัฒนาการจัดส่งสินค้าภายใต้การให้บริการของเราให้มีมาตรฐานตามสโลแกนที่ต้องการจะเป็นเพื่อนแท้แม่ค้าออนไลน์นั่นเอง