5 เคล็ดลับรวย อสังหาแสนล้าน ถอดบทเรียนจากคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกคนที่ 30 ของไทย

ในโลกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทาย การเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คุณเศรษฐา ทวีสิน อดีตผู้บริหารแสนสิริ ได้พิสูจน์แล้วว่าด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่ชาญฉลาด ความสำเร็จในวงการนี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อม บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจ ‘5 เคล็ดลับรวย อสังหาแสนล้าน‘ ที่คุณเศรษฐา ทวีสิน ได้ใช้ในการสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จากการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมั่นใจ ไปจนถึงการมองหาโอกาสและการเรียนรู้จากการลงทุนในต่างประเทศ แต่ละข้อจะเปิดเผยถึงแนวคิดและวิธีการที่ทำให้เขาก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำที่โดดเด่นในวงการนี้.

1. ความเร็วและการตัดสินใจอย่างมั่นใจ

การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมั่นใจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของคุณเศรษฐา ทวีสิน ในวงการอสังหาริมทรัพย์ การตัดสินใจที่รวดเร็วไม่ได้หมายความว่าจะต้องประมาทหรือขาดการวิเคราะห์ แต่เป็นการตัดสินใจที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดและการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

คุณเศรษฐา ทวีสิน ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่ไม่สร้างความเสียหายรุนแรงหากผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เขาได้ตัดสินใจลดราคาขายสินค้าเพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัท การตัดสินใจนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องได้ แต่ยังสร้างความไว้วางใจและความภักดีจากลูกค้าในระยะยาว

การตัดสินใจอย่างมั่นใจและรวดเร็วของเขาไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล แต่เป็นผลมาจากประสบการณ์และความเข้าใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ลึกซึ้ง การเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตและการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ การตัดสินใจที่รวดเร็วและมั่นใจของเขาจึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารธุรกิจที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในวงการอสังหาริมทรัพย์.

2. การบริหารคนและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การบริหารคนและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นอีกหนึ่งด้านสำคัญที่คุณเศรษฐา ทวีสิน ให้ความสำคัญในการนำพาบริษัทแสนสิริสู่ความสำเร็จ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้เป็นเพียงการกำหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การทำงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสร้างความเข้าใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของในหมู่พนักงาน

คุณเศรษฐา ทวีสิน มุ่งเน้นที่การสร้างความคิดแบบเจ้าของธุรกิจให้กับพนักงาน โดยใช้วิธีการที่ท้าทายในการเสนอโครงการและการตัดสินใจ การทำให้พนักงานมีส่วนร่วมและรู้สึกว่าพวกเขามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เขาใช้คำถามที่ท้าทายเช่น “ถ้าเป็นเงินของคุณ คุณจะจ่ายไหม?” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานคิดและตัดสินใจเหมือนเป็นเงินของตนเอง

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีไม่เพียงแต่ช่วยให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความผูกพันกับองค์กร แต่ยังช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมที่เน้นการเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบส่วนบุคคลนี้ ทำให้แสนสิริสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและมีความน่าเชื่อถือในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้.

3. การมีวินัยและทำงานหนัก

การมีวินัยและทำงานหนักเป็นหลักการสำคัญที่คุณเศรษฐา ทวีสิน ใช้ในการนำพาแสนสิริสู่ความสำเร็จ หลักการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเป็นการสร้างค่านิยมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลลัพธ์และความเป็นมืออาชีพ

คุณเศรษฐา ทวีสิน มีความเชื่อว่าการทำงานหนักและมีวินัยเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ, การเข้าร่วมประชุม, หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ การมีวินัยในการทำงานหมายถึงการมีความต่อเนื่องและความมุ่งมั่นในการทำงาน และการทำงานหนักไม่ได้หมายถึงการทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ แต่เป็นการทำงานอย่างมีเป้าหมายและมุ่งเน้นผลลัพธ์

การทำงานหนักและมีวินัยของคุณเศรษฐา ทวีสิน ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อการบริหารงานของเขาเอง แต่ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีวินัยและทำงานหนักนี้ ช่วยให้บริษัทแสนสิริสามารถสร้างผลงานที่มีคุณภาพและสร้างความไว้วางใจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้.

4. การบริหารธุรกิจในช่วงขาลง

การบริหารธุรกิจในช่วงขาลงหรือช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของคุณเศรษฐา ทวีสิน การจัดการกับความท้าทายในช่วงเวลาที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีความผันผวนหรือชะลอตัวต้องการทักษะและวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากช่วงที่ตลาดเติบโต

คุณเศรษฐา ทวีสิน ให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงของลูกค้าและการจัดการกับความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าและการสร้างความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าและการสร้างรายได้ในระยะยาว นอกจากนี้ เขายังให้ความสำคัญกับการปรับกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด

การบริหารธุรกิจในช่วงขาลงของคุณเศรษฐา ทวีสิน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นในการจัดการกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน การมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นโอกาสและการจัดการกับความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ ช่วยให้แสนสิริสามารถรักษาความเข้มแข็งและเติบโตได้แม้ในสภาวะที่ตลาดมีความไม่แน่นอน.

5. การมองหาโอกาสและการเรียนรู้จากการลงทุน

คุณเศรษฐา ทวีสิน มีวิสัยทัศน์ในการมองหาโอกาสและการเรียนรู้จากการลงทุนในบริษัทต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขยายขอบเขตและการเติบโตของแสนสิริ การลงทุนในต่างประเทศไม่เพียงแต่เปิดโอกาสใหม่ๆ แต่ยังเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำงาน, นวัตกรรม, และกลยุทธ์ที่แตกต่าง ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในตลาดภายในประเทศได้

การลงทุนของเขามุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้จากพันธมิตรทางธุรกิจ การลงทุนไม่ได้เป็นเพียงการแสวงหาผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ การลงทุนในต่างประเทศช่วยให้เขาได้เห็นมุมมองใหม่ๆ และเปิดโอกาสในการนำเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆ กลับมาใช้ในประเทศไทย

การมองหาโอกาสและการเรียนรู้จากการลงทุนในต่างประเทศของคุณเศรษฐา ทวีสิน จึงไม่เพียงแต่เป็นการขยายขอบเขตธุรกิจ แต่ยังเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นให้กับบริษัท การเรียนรู้และการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกเป็นสิ่งที่ช่วยให้แสนสิริสามารถรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้.

โชคชะตา แต่เป็นผลมาจากการทำงานอย่างมีกลยุทธ์และการบริหารจัดการที่ชาญฉลาด จาก ‘5 เคล็ดลับรวย อสังหาแสนล้าน’ ที่เราได้สำรวจไป แต่ละข้อเป็นการเปิดเผยถึงหลักการที่เขาใช้ในการสร้างและรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้

การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมั่นใจ, การบริหารคนและสร้างวัฒนธรรมองค์กร, การมีวินัยและทำงานหนัก, การบริหารธุรกิจในช่วงขาลง, และการมองหาโอกาสและการเรียนรู้จากการลงทุน ทั้งห้าข้อนี้ไม่เพียงแต่เป็นเคล็ดลับที่นำไปสู่ความสำเร็จของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจอื่นๆ ได้เช่นกัน ความสำเร็จของคุณเศรษฐา ทวีสิน จึงเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการและผู้นำธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมของตน.

เข้าร่วมกับเราใน Biz Boots Up Camp 2024 และเปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจของคุณ. ลงทะเบียนวันนี้เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและจองที่นั่งของคุณในโครงการที่จะเปลี่ยนแปลงเกมธุรกิจของคุณ!

ต้องการที่ปรึกษาธุรกิจ ติดต่อ 090-965-5161