หลักสูตรการสร้างทีม Team Building ให้ Strong ดันยอดขายให้เติบโตทะลุเป้า

สิ่งที่จะได้เรียนรู้อะไรจาก หลักสูตรการสร้างทีม Team Building ให้ Strong ดันยอดขายให้เติบโตทะลุเป้า

  • Mindset การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • การทำงานเป็นทีมที่มีความเข้าใจหน้าที่ บทบาท กันมากยิ่งขึ้น
  • แผนงานกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
  • แผนปฏิบัติ Action Plan เพื่อสร้างยอดขาย
  • แผนสำรอง Preventive Plan เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

ลักษณะการเรียนรู้

  • บรรยาย และ กรณีศึกษา 20 %
  • Workshop 80%

หลักสูตรอบรมภายในสำหรับองค์กร

การสร้างทีม Team Building

บริษัทที่ต้องการปรับเปลี่ยนสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างความรัก ความสามัคคี ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ต้องการสร้างควมเข้าใจ การทำงานร่วมกันระหว่าง ทีมการตลาด ทีมขาย ทีมผลิต ทีมจัดส่ง ทีมบัญชี ฯ สร้างทีมที่ Strong เพื่อเป็นองค์กรสมัยใหม่ สร้างยอดขายและกำไรที่เติบโต

วิทยากร Team Building

อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี ที่ปรึกษาธุรกิจ / นักการตลาด

อาจารย์ เกียรติรัตน์ จินดามณี ” หรือ อาจารย์เกียรติ   เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลและการสร้างทีม วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจ วิทยากรปรับเปลี่ยน Mindset บุคคลากรจาก Fixed Mindset สู่ Growth Mindset

วิทยากรการตลาดออนไลน์