ปี 2008 (ภายหลังการก่อตั้งบริษัทฯ เพียงแค่ปีเดียว) Auctomatic ได้ถูกขายให้ก…