ในปีที่ผ่านมา กระแสเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจเลือดใหม่ที่เรียกว่า Startup …