การค้าขายด้วยเงินดิจิทัลแทนเงินจริง และเทคโนโลยี Blockchain ได้คืบคลานเข้าม…