ทำธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแต่โตกับโต เมื่อพูดถึงที่พักแล้วตั้งแต่เล็ก…