การขายผลงาน NFT บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เริ่มเป็นที่ถูกกล่าวถึงและได้รับความสนใจจ…