ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจออนไลน์ นับว่ามีบทบาทและทวีความสำคัญขึ้นเรื่อยๆ …